shopify
analytics tool

A devenit o practică: Executarea de construcţii şi reparaţii la clădirile din Tecuci fără autorizaţie

Cladirea-Elena-si-Tache-Anastasiu-Tecuci

Din ciclul „Primarul veghează la respectarea legii„, vă prezentăm un alt subiect: LIPSA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE

Într-un proces verbal întocmit la data de 13.06.2014, în urma unui control efectuat la UAT Tecuci de către Inspecţia în construcţii găsim mai multe acţiuni şi decizii ilegale. Controlul a fost făcut ca urmare a sesizării Camerei de Conturi Galaţi cu adresa nr. 874/25.04.2014.

Principalele abateri au fost:

  1. UAT Tecuci a efectuat lucrări de reparaţii şi tâmplărie la imobilul situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 64 (clădirea Elena şi Tache Anastasiu) în lipsa autorizaţiei de construire, clădirea fiind monument istoric;
  2. UAT Tecuci a efectuat lucrări de reparaţii şi tâmplărie la imobilul situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77 (Sediul PNL Tecuci) în lipsa autorizaţiei de construire;
  3. UAT Tecuci a efectuat lucrări de reparaţii şi amenajare la obiectivul „adăpost pentru câinii comunitari din Municipiul Tecuci, str. Ferdinand, nr. 7A în lipsa autorizaţiei de construire;
La data respectivă, denigratorii din zona puterii au afirmat că sunt doar calomnii şi invenţii lansate de protecuci.ro şi că, utilizăm documente falsificate (vezi articolul AICI ) . Iată că pe semnătură primarului scrie clar: „rog dispoziţie pentru comisie internă şi stabilire vinovăţie

Nici până acum, dovadă a „transparenţei decizionale” din primărie, nu am aflat cine este vinovatul ca urmare a dispoziţiei 1219/17.06.2014 şi mai ales unde a fost publicat rezultatul anchetei facută de comisia numită?

Inspectia-in-constructii-2

Inspectia-in-constructii-3

Inspectia-in-constructii- 5

 

 

Inspectia-in-constructii-6


Iata ce prevede LEGEA nr.50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

Art. 24. – (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:

a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control;c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.

(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 25.În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.