shopify
analytics tool

Biserica Sfantul Ilie

Biserica Sfantul Ilie Biserica cu hramul „Sfântul Ilie” este un aşezământ cu o vechime de peste 140 de ani care merită o analiză riguroasă în vederea trecerii ei pe lista monumentelor istorice , deoarece în prezent nu este consemnată. Este situată în cimitirul din Tecuci aflat la intersecţia străzilor Eternităţii şi Dacia. Biserica este o clădire ecleziastică de tip sală ridicată în anul 1870 în urma donaţiei negustorului Teodor Săndulescu, care prin testamentul său redactat la data de 1 ianuarie 1868, lasă oraşului Tecuci, trei legate dintre care al doilea este ”… 1000 galbeni pentru facerea unei capele la cimitir datori fiind, după Sfânta Scriptură ca preoţii, ce vor fi la acel dumnezeesc locaş, să pomenească la toate sfintele lor slujbe numele meu şi al părinţilor mei…” Anton Cincu unul dintre cei mai importanţi tecuceni care a devenit şi primul primar după  punerea în aplicare a legii comunale din 1864 a fost unul dintre cei trei executori testamentari. Până în 1943 când s-a înfiinţat parohia „Sfântul Ilie”, aşezământul a fost folosit drept capelă mortuară. Transferat de Sfânta Episcopie a Romanului, preotul Gheorghe Bejan a devenit primul paroh cu a cărui osteneală s-au realizat următoarele lucrări: s-a reparat acoperişul, s-a executat pictura interioară, s-a cumpărat clopotul cel mare, s-au construit scările de la intrare şi s-a împodobit biserica cu toate obiectele de cult şi cu mobilierul necesar. Preotul Gheorghe Susnea din TecuciLa toate aceste lucrări au contribuit enoriaşii, credincioşii din oraşul Tecuci. S-a respectat de-a lungul timpului dorinţa negustorului Teodor Săndulescu de a fi pomenit la sfintele slujbe drept ctitor. Alţi slujitori ai acestui locaş au fost preoţii Dicu Toma, Nicolae Forda iar parohul actual este preotul Gheorghe Şuşnia. Arhitectura bisericii este gotică, locaşul fiind în formă de navă ceea ce permite extinderea bisericii fără a-i modifica forma iniţială. Deasupra pronaosului este amplasată o turlă realizată din zidărie de cărămidă iar eşafodajul de susţinere al clopotului este realizat din rigle de stejar prinse cu piese metalice. Ferestrele şi uşile sunt din lemn iar geamurile de la ferestre sunt de tip vitraliu. Înălţimea bisericii la nivelul turlei este de 16 metri. Pereţii portanţi sunt realizaţi tot din zidărie de cărămidă. Tencuielile exterioare sunt cu mortar de ciment iar la interior s-a folosit şi mortarul de var. Pictura interioară este realizată de pictori necunoscuţi unele picturi fiind donaţii ale tecucenilor. Fundaţiile sunt de adâncime de tip grinzi continue din cărămidă şi parţial zidărie de piatră şi  au lăţimi de cca. 75 cm şi adâncimea de cca. 1,20m sub cota +/- 0 m la zidurile de contur. Seismele din 1902, 1940, 1977, 1986 şi 1990 au afectat structura de rezistenţă a bisericii. Nu este întocmită cartea tehnică astfel că nu se cunosc intervenţiile asupra construcţiei. În ultimii ani s-au făcut reparaţii însemnate iar parohul Gheorghe Şuşnia intenţionează să extindă biserica pe direcţia longitudinală cu 3 m prin mutarea altarului şi mărirea naosului. Se doreşte şi extinderea pe direcţia transversală a pridvorului astfel încât acesta să ajungă la lăţimea actuală a pronaosului. În Biserica „Sfântul Ilie” se derulează programul naţional „ Hristos împărtăşit copiilor”, coordonat de preotul paroh în colaborare cu elevul Victor Daniel Miron unde o dată pe săptămână copii din clasele V-VIII se întâlnesc în sfântul locaş pentru  activităţi cu tematică  religioasă. Deşi este o biserică de dimensiuni reduse locaşul îşi împlineşte menirea, aceea de a aduce prin sfintele slujbe laudă lui Dumnezeu.

MT-tecuci.eu

——————————————————————————————–

Denumirea : Biserica Sfantul Ilie
Preot paroh:  Gheorghe Şuşnia tel: 0766-445919
Datare : 1869-1872
Tip : Biserică
Cultul : ortodox
Judeţ : Galaţi
Localitate : TECUCI
Adresa : str. Eternităţii 15
Protopopiat : Protoieria Tecuci
Episcopie/Arhiepiscopie : Arhiepiscopia Dunării de Jos
Mitropolie : Mitropolia Munteniei şi Dobrogei