Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Ce trebuie sa stiti despre alegerile locale 2012 din punct de vedere juridic | https://protecuci.ro/arhiva

Ce trebuie sa stiti despre alegerile locale 2012 din punct de vedere juridic

Alegeri_locale_Tecuci  Potrivit legii alegerilor locale, primarii si presedintii de Consilii Judetene vor fi alesi in acest an, in premiera, dintr-un singur tur. Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot doar in localitatea de resedinta. Cei care si-au stabilit resedinta intr-o alta localitate cu cel putin 3 luni inaintea datei alegerilor, isi pot exercita dreptul de vot in aceasta unitate administrativ-teritoriala. Conform legii, consiiile locale si consiliile judetene, primarii si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Consiliile locale si judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.  Au dreptul de a alege cetatenii romani care au implinit 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor. Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ- teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul. Cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta intr-o alta unitate administrativ- teritoriala cu cel putin 3 luni inaintea datei alegerilor, isi pot exercita dreptul de vot in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.  Au dreptul de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai Consiliului Judetean, cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice.
Prin exceptie de la prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, la alegerile locale din anul 2012, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatile Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul ordinii si sigurantei publice pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor, a cheltuielilor aferente prelucrarii, selectarii si distribuirii pe suport electronic de memorie a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare, tiparirii listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, precum si a celorlalte tipizate utilizate in procesul electoral, respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tiparirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votarii la nivel national, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistica.
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a. inscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator, in mai multe liste electorale; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot si semnarea listei sustinatorilor;
b. incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
c. pastrarea registrelor cu listele electorale permanente in conditii necorespunzatoare;
d. neefectuarea, la termen, a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;
e. efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
f. necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
g. neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de catre candidati, de bauturi alcoolice in timpul adunarilor sau, in ziua votarii, in perimetrul sectiilor de votare;
h. distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor – program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala;
i. afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise potrivit prevederilor legale;
j. acceptarea de catre o persoana a inscrierii sale in mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publica;
k. neaducerea la cunostinta publica, de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie, a propunerilor de candidaturi;
l. refuzul de a permite accesul in localul de vot al persoanelor prevazute cu acest drept;
m. refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;
n. refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare alegatorului inscris in lista, care prezinta actul de identitate, precum si inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate;
o. parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal;
p. continuarea propagandei electorale, dupa incheierea campaniei electorale, precum si sfatuirea, in ziua votarii, a alegatorilor, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut, sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale sau candidati independenti;
q. purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
r. absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
s. refuzul presedintelui biroului electoral sau a loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor legii;

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, se fac de:
a. politisti pentru faptele prevazute la lit. a), b), g), h), i), k), m), n) si q);
b. primari si imputernicitii acestora, pentru faptele prevazute la lit. e) si h);
c. presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la lit. j), o), p) si r);
d. presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la lit. s);
e. imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru faptele prevazute la lit. a), b), c), d), e) si f).

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art.100 ale legii 67/2004, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Mentionarea in declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevarate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi. in cazul in care, prin fapta, s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care au produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.Tentativa se pedepseste.

Violarea prin orice mijloace a secretului votului, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Tentativa se pedepseste.

Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale, precum si in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati sau un anumit candidat pentru functia de primar sau de consilier, precum si primirea acestora de catre alegatori constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Pedeapsa se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor. Tentativa se pedepseste.

Tiparirea si utilizarea de buletine false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.Tentativa se pedepseste.

Limitele pedepselor pentru infractiunile prevazute in Codul penal ori in legile penale speciale, savarsite in legatura cu desfasurarea alegerilor, se majoreaza cu jumatatea maximului special.

Pentru toate infractiunile prevazute in prezenta lege, savarsite in legatura cu alegerea consilierilor si a primarilor, actiunea penala se pune in miscare din oficiu. Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor sau a infractiunilor se confisca.

O analiză de Av. Marius Vicentiu Coltuc