Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Concurs de angajare 5 funcții publice la UAT Municipiul Tecuci | https://protecuci.ro/arhiva

Concurs de angajare 5 funcții publice la UAT Municipiul Tecuci

concurs-consilier-juridic-Tecuci

U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in perioada: 07.11.2016, ora 10,00 si 09.11.2016 ora 10,00 -interviul, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante In structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci, respectiv:

-1 functie publica de executie de consilier ,grad profesional superior- ServiciulFonduri-Europene din cadrul Directiei Arhitect Sef;
-1 functie publica de executie de consilier ,grad profesional principal- Serviciul Fonduri-Europene din cadrul Directiei Arhitect Sef;
-1 functie publica de executie de consilier I , grad profesional debutant Serviciul Fonduri-Europene din cadrul Directiei Arhitect Sef;
– 1 functie publica de executie de consilier juridic ,grad profesional principal Comp. Juridic-Serv. Cancelarie Juridic;
– 1 functie publica de executie de consilier juridic ,grad profesional asistent Comp. Achizitii Publice – Servo Buget Contabilitate;

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2),cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru functia publica de executie de consilier ,grad profesional superior- Serviciul Fonduri-Europene din cadrul Directiei Arhitect Sef;
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de Iunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau

– echivalenta in domeniul economic sau stiintelor ingineresti;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : 9 ani
cunostiinte minime de calculator;
– cunoasterea unei limbi straine- nivel avansat, scris si vorbit

Pentru functia publica de executie de consilier ,grad profesional principal- Serviciul Fonduri-Europene din cadrul Directiei Arhitect Sef
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic sau stiintelor ingineresti;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : 5 ani
– cunostiinte minime de calculator
– cunoasterea unei limbi straine- nivel avansat, scris si vorbit

Pentru functia publica de executie de consilier I , grad profesional debutant- Serviciu Fonduri-Europene din cadrul Directiei Arhitect Sef:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic sau stiintelor ingineresti;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : 0 ani
– cunostiinte minime de calculator;
– cunoasterea unei limbi straine- nivel avansat, scris si vorbit

Pentru functia publica de executie de consilier juridic ,grad profesional principal – Comp. Juridic-Serv. Cancelarie Juridic
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : 5 ani
– cunostiinte minime de calculator

Pentru functia publica de executie de consilier juridic ,grad profesional asistent Comp. Achizitii Publice – Serv. Buget Contabilitate;
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : 1 ani
– cunostiinte minime de calculator

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data
publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Rornaniei ,Partea a-III-a
Pentru concursul de recrutare functie publica de executie , dosarul va cuprinde
urmatoarele documente ,conform prevederilor art.49 din Hotararea Guvemului nr. 61112008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carie rei functionarilor publici.modificata si
cornpletata de H.G.1173/2008 :
– copia actului de identitate ;
– formularul de insciere ,conform anexei nr.3 la H.G.nr.61112008, modificata;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– ..cazier judiciar (acesta poate fi inlocuit cu 0 declaratie pe propria raspundere .,cu obligatia
de a completa dosarul cu originalul documentului pe parcursul desfasurarii concursului ,dar numai
tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor , sub
sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire)
– adeverinta care sa ateste stare a de sanatate corespunzatoare:
– declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care saateste ca nu a desfasurat activitati
de politie politica
Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii
legalizate .
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a-III-a ( 07.10.2016) la Comp. Registratura – PF , secretar comisie, Virlan Mihaela ,din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Comp. Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Mai multe detalii gasiti AICI