shopify
analytics tool

Concurs de recrutare Consilieri Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci

Functionar Tecuci

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Municipiul Tecuci, județul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  • Consilier, clasa I, gradul profesional principal;
  • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată;
  • să posede cunoştinţe de operare pe calculator;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani pentru gradul principal, respectiv 1 an pentru gradul asistent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 decembrie 2013, ora 10.00: proba scrisă;
  • 18 decembrie 2013, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci din str. Elena Doamna nr. 2, telefon 0236/820.052.

Sursa ANFP