Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Convocarea în şedinţă extraordinara a Consiliului local Tecuci în data de 10.03.2017 | https://protecuci.ro/arhiva

Convocarea în şedinţă extraordinara a Consiliului local Tecuci în data de 10.03.2017

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 10.03.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică. Documentul poate fi descarcat de AICI
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2016. Documentul poate fi descarcat de AICI
3.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.80/15.09.2016 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de asigurare a calității educației din cadrul unitățilorde învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de asigurare a calității educației din cadrul Școlii Postliceale ”Carol Davila” din Municipiul Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :”Modernizare drumuri publice în Municipiul Tecuci”.  Documentul poate fi descarcat de AICI
6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții: ”Reabilitare străzi Municipiul Tecuci, Județul Galați 15Km, etapa II”.  Documentul poate fi descarcat de AICI
7. Proiect de hotărâre privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.1 Tecuci, Județul Galați.  Documentul poate fi descarcat de AICI
8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.12 Tecuci, Județul Galați.  Documentul poate fi descarcat de AICI
9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.13 Tecuci, Județul Galați.  Documentul poate fi descarcat de AICI
10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.17 Tecuci, Județul Galați.  Documentul poate fi descarcat de AICI
11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a caietului de sarcini parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii cu Societatea Rampa Rateș S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în administrare a bazinului de înot, situat în Tecuci, str. Aleea Ștranului,nr.1.  Documentul poate fi descarcat de AICI
13, Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv  al Societății ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L.(fostă Zone Verzi Tec S.R..L).  Documentul poate fi descarcat de AICI
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a grilei de salarizare a personalului societății ”Compania de Utilități Publice Tecuci”  S.R.L.  Documentul poate fi descarcat de AICI
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului provizoriu de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiului Tecuci, încheiat cu SC Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului provizoriu de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiului Tecuci, încheiat cu SC EcogroupTec S.R.L.Tecuci  Documentul poate fi descarcat de AICI

Procesul verbal al sedintei din data de 23.febr.2017 poate fi descarcat de AICI