shopify
analytics tool

Disputa juridică cu Romlux, hotărârea pe fond

Iluminat-romlux
Nume Calitate parte
ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. – SEDIU ALES Reclamant
MUNICIPIUL TECUCI PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI Pârât
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI Pârât

 

16.03.2015
Ora estimata: 12:30
Complet: C10 – CA
Tip soluţie:  Respinge cerereaSoluţia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de expertul GOICEA MIRELA CRISTINA şi dispune majorarea onorariului până la totalul de 22.500 de lei. Pune în vedere pârâţilor să facă dovada achitării onorariului pentru expert, în completare, în cuantum de 18.500 de lei. Executorie. Respinge cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta S.C. ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL TECUCI prin PRIMARUL MUNICIPIULUI şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâţi a sumei de 15.000 de lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial redus conform art. 274 alin. 3 Cod de procedură civilă, şi a sumei de 22.500 de lei, reprezentând onorariul expertului contabil judiciar. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.03.2015.Document: Hotarâre  1878/2015  16.03.2015