shopify
analytics tool

Emil Băicoianu – poet, jurist

Emil-Baicoianu  Băicoianu, Emil  (nascut la 6.dec.1916, com Răcoasa, jud. Putna – decedat la 2.iul.1998, Tecuci), poet, jurist.

A absolvit cursurile Liceului „D. A. Sturdza” din Tecuci şi a continuat studiile la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, unde a avut privilegiul să studieze cu Tudor Vianu, Ovid Densusianu, Dumitru Caracostea, Tache Papahagi. Simultan a studiat şi Dreptul. A funcţionat ca magistrat în Bucureşti apoi în Tecuci. A colaborat cu poezii la multe ziare şi reviste ale vremii: „Albina”, „Curentul”, „Muguri literari”, „Revista Fundaţiilor Regale Carol al II-lea”, „Umorul”, „Univerul literar şi artistic”, „Vremea”.

Dezgustat de ideologia comunistă, după 1946 refuză să mai publice literatură. Au rămas în manuscris patru volume de versuri („Caietul amăgirilor”, „Întoarcerea la poveste”, „Soborul umbrelor”, „Ţara nimănui”), două volume de poezii umoristice („De vorbă cu Don Quijote” şi „Mic tratat de fabule”), precum şi un volum de traduceri din : Baudelaire, Leconte de Lisle, Leonid, Marcov, Al. Puşkin.

Referinţe critice: „Emil Baicoianu publică în deosebi versuri colorate de inspiraţie cronicărească” (G.G. Ursu)

Sursa: vol. „Nasc si la Tecuci oameni” scrisa de Vasile Ghica