shopify
analytics tool

Ioan Ţau – pedagog, cineast, fotograf

  ŢAU, IOAN ( nascut la 23 oct 1941 Criveşti-Tutova, jud. Vaslui – decedat 19 dec.2005, Tecuci), pedagog, cineast, fotograf. Studii primare şi gimnaziale, în comuna natală. Cele liceale, la Bârlad. Absolvă cursurile Facultăţii de Fizică şi Chimie din Iaşi. Funcţionează ca profesor la Şc. Drăgăneşti, Clubul Elevilor Tecuci (la cercul Foto-cinema), Colegiul Naţional de Economie Agrară (Tecuci). În calitate de membru al Uniunii Artiştilor Fotografi din România, organizează numeroase expoziţii de fotografie artistică în ţară şi trimite lucrări în străinătate. Unele exponate au fost premiate în străinătate, inclusiv în Japonia. Realizează impreuna cu prof. Stefan Andronache filmele documentare „Tecuciul de ieri si de astazi” si „Podurile Parisului”.  Tipăreşte în anii 1995 si 2003, două culegeri de probleme de chimie organică si anorganică difuzate şi apreciate pe plan naţional.  Alte două lucrări au rămas în manuscris. Sursa:  „Nasc si la Tecuci oameni” scrisa de Vasile Ghica