Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Ipostaze ale comportamentului tecucenilor de la sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-lea. | https://protecuci.ro/arhiva

Ipostaze ale comportamentului tecucenilor de la sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-lea.

Tecuciul-vechi-Buletin-informativ-din-anul-1836_700x435

Studiind mai multe documente vechi referitoare la comportamentul semenilor noștri de-a lungul timpului, mi-au reținut atenția două ce evidențiază ipostaze vădit contradictorii.

Primul se referă la câteva fapte de tâlhărie comise în oraș și care, ulterior, au fost aspru sancționate de autoritățile statului pentru a le pieri astfel hoților pofta de a-și însuși banii necuveniți căci ce poate fi mai umilitor pentru un om decât măsura de a fi arătat și biciut pe stradă în văzul tuturor!

Tecuciul-vechi-Buletin-informativ-din-anul-1836_700x527 Al doilea consemnează caracterul cinstit al unei fetițe de numai 10 ani, inclusiv a tatălui care o crescuse, aceștia restituind, după un an de zile (!), o prețioasă pungă cu bani pe care o uitase, la gazda-i vremelnică din Tecuci, un căpitan de cavalerie din Rusia aflat în trecere cu unitatea sa spre Țara Românească, în vara anului 1848.

Îmi permit să fac cunoscute tecucenilor de astăzi aceste întâmplări, petrecute cu 167 și, respectiv, peste 180 de ani în urmă, din dorința de a curma pofta unora de îmbogățire prin mijloace necinstite, dar și de a încuraja tânăra generație să se comporte în viață chiar mai cinstit decât reușise să o facă predecesorii săi.

Ştefan Andronache

Reproducem, alăturat, conținutul acestor documente:


Logofeția cea Mare a Dreptății

Nr. 6880

Însemnare de pricinile criminalicești întărite de pre<a> Înălțatul Domn.

  1. Nicolai Stanciu, ce se numește rob a<l> d-sale log<o>f<ă>t Costachi Conachi, Toader Bâle, rob a<l> d-sale agăi Nicolae Greceanu, și Șarban Giudele rob a<l> cneazului Alexandru Cantacuzin, învinovățiții cei doi, dintâi cu furarea a 450 galbeni (împreună cu un Gheorghi Bulicică ce să află fugit) de la un jid<o>v Leiba Leibovici din târgul Tecuciului, ce de cătră d. căm<ina>r Ioan Negruți (fostul sameș a acelui țăn<u>t) i să dădusă în 1350 carboave a le preface în galbeni blanc<i> <că> tre cel al triile împărtășit la acest furtișag.

Tecuciul-vechi-Articol-ziar-din-anul-1836_496x700  S-au hotărât ca pe Nicolai Stanciu și Toader Bâle să se pedepsească pe uliță aice în oraș [Iași, n.n.] cu șasăzeci lovituri bice și, la Tecuci, cu alte șasăzeci lovituri în deosebite zile de târg, după care să se dei la munci publice, pe vreme căte de un an de zile.

Pe Șarban Giudele, după nr. 242 din  Condica Criminalicească, s-au hotărât să se pedepsască cu aceeași măsură, precum și pe cii dintăi doi, iar pe păzitorii din satul Crăcăoanii, anume Toader a lui Gheorghi Morariul și Toader a Lungului, // prin a cărora neluare aminte au scăpat Gheorghe Bulicică, tovarășul pomeniților mai sus, s-au hotărăt pentru neîngrijirea lor să să ție la temniță patru luni, iar cât ceea ce să atinge pentru pricina împlinirii a celor 450 galbeni, Divanul Domnesc în iznoavă va lua în tratație.

(Buletin Foaia Oficială, Iași, IV, nr. 25, 26 martie 1836, p. 223-224.)


Departamentul Trebilor din Lăuntru, nr. 16.264  

Tecuciul-vechi-Articol-ziar-din-anul-1836_700x564  Isprăvnicia ținutului Tecuci, prin raportul cu nr. 5626, aduce la cunoștința Departamentului că, la luna august a anului 1848, trecând prin târgul Tecuci către Valahia polcul de ulani Nasau, un ofițer din acel polc, și anume d-lui ștab. rot-meisterul Fombir, au fost dat în cvartiră la neguțitoriul Andronachi Botoșanu și, a doua zi dimineața, cu grăbire pornindu-să, au uitat punga cu 26 și giumătate imperiali, 12 ½ carboave, 7 lei mărunțișuri și 2 bani argint monedă veche sub perina așternutului, iar în luna iulie, curgătoriul an, la întoarcerea pomenitului polc prin acel tărg la Rosia, dl. Fombir au arătat Isprăv<niciei> despre asemenea întămplare care, prin Poliție, făcând întrebare numitului neguțător, el n-au tăgăduit că uitata pungă cu bani s-au găsit de o copilă a sa în vrăstă de 10 ani și să păstrează de ea pănă când se va afla păgubașul.

Prin urmare, înfățoșăndu-să copila cu dl. rotmeisterul și cunoscăndu-l de adevărat proprietariu al pungei cu bani, i-au și înapoiat fără a lua din ea căt de puțin.

Deci, o asemenea urmare cinstită din partea ace<le>i copile i a părinților ei, meritănd a fi cunoscută, să publică spre obșteasca știință de cinstitul caracter a acelui neguțitor de la 3-lea treaptă // care nu s-au alunecat a să atinge de banii streini și au mărturisit adevărul.

(Buletin Foaia Oficială, Iași, XVII, nr. 65, 17 august 1850, p. 258-259.