Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
La porţile Postului Mare - video | https://protecuci.ro/arhiva

La porţile Postului Mare – video

sursa: tarasfanta.info

Luni începe Postul Mare sau Postul Paştilor. Este perioada de pregătire pentru Sfintele Paşti, asemănată adesea cu o călătorie duhovnicească către Săptămâna Patimilor şi Înviere. Acest post ţine şapte săptămâni. Primele şase închipuie postul de 40 de zile al Mântuitorului, iar a şaptea săptămână este pentru cinstirea Patimilor Sale. Iată deci cum perioada aceasta ne oferă prilejul de a ne aminti că mântuirea a venit prin Iisus Hristos şi că El a pătimit pentru a răscumpăra neamul omenesc din robia morţii şi a păcatului. În această perioadă, creştinul este chemat la o pocăinţă autentică ajutându-se şi de rugăciunea Sf. Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie! Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale! Aşa, Doamne, împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.” Scurta rugăciune atribuită tradiţional Sf. Efrem Sirul reprezintă o particularitate a slujbelor din Postul Mare până într-acolo încât părintele Alexander Schmemann a putut-o numi „rugăciunea Postului Mare”. În acest timp, omul evlavios însetat de viaţă duhovnicească este îndrumat şi de sfintele slujbe a avea mintea ancorată în rugăciune permanentă şi  a manifesta părere de rău pentru săvârşirea păcatelor.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=pBHlOjU9dcg’]

Slujbe

Există o tradiţie în viaţa liturgică a Bisericii ca în prima săptămână din Postul Mare (la ceas de seară) să se oficieze o slujbă de o rară frumuseţe, numită Canonul Sf. Andrei Criteanul, care le reaminteşte credincioşilor de toţi oamenii virtuoşi care au primit răsplata încă de aici, pentru viaţa duhovnicească, dar şi de cei care nu au ţinut seama de poruncile Domnului. Acelaşi canon al Sf. Andrei se oficiază şi în săptămâna a V-a din Postul Mare în cadrul rânduielii tipiconale a Utreniei. Pe lângă acest canon tot în a V-a săptămână se săvârşeşte slujba (Denia) Acatistului Maicii Domnului. De remarcat că în toată perioada postului se fac metanii mari însoţite de rugăciunea Sf. Efrem. Desigur că rânduiala slujbelor în această perioadă este destul de complicată din punct de vedere tipiconal, însă acest timp este cel mai potrivit pentru curăţire trupească şi sufletească, dând avânt spre o viaţă în slujba binelui şi a folosului duhovnicesc. Tot în această perioadă se săvârşeşte Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite care a devenit unul din momentele de vârf ale Postului Mare prin frumuseţea sa deosebită şi solemnitatea sa şi Liturghia Sf. Vasile cel Mare (primele 5 duminici ale postului, Joia şi Sâmbăta Mare). De asemenea în primele 6 sâmbete se oficiază Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur cu pomenirea morţilor. Perioada de pregătire a creştinului trebuie să se finalizeze cu unirea cu Dumnezeu prin Taina Sfintei Împărtăşanii. Se recomandă intensificarea rugăciunilor particulare pe lângă cele ce se săvârşesc în biserici, apoi studiul aprofundat al Sf. Scripturi prin citirea a trei sau patru capitole, mai cu seama din Noul Testament.

Sursa: www.episcopiacaransebesului.ro