shopify
analytics tool

Liberalul Nelu Gălbenuş a mutat Unitatea Militară 01589, dar nu are dovezi

Nelu-Galbenus-transport-deseuri
[dropshadowbox align=”center” effect=”raised” width=”570px” height=”” background_color=”#ffffcc” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” inside_shadow=”false” ]
PODTEC SRL angajeaza sofer profesionist, posesor permis de conducere B,C, E. 
Se solicita atestat transport marfa valabil, experienta, seriozitate, vointa de munca.
Relatii la sediul din Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 28 sau la telefon 0752299395.
[/dropshadowbox]

UAT Tecuci a procedat la plata sumei de 80.910 lei (809,1 milioane lei vechi) pentru serviciile de de încărcat şi transport local al cantităţii de 14.212 tone de materiale (deşeuri) din Unitatea Militară 01589 Tecuci, în conformitate cu clauzele contractului de prestări servicii nr. 10671/PJ/11.12.2012, încheiat cu SC Nelu Gălbenuş Import-Export SRL Tecuci, deşi:
a) nu există documente care să ateste locul unde au fost transportate materialele;
b) nu poate reconstitui cantitatea exactă de materiale transportate, ca urmare a neconcordantei dintre datele înscrise în borderourile de tarifare întocmite de SC Nelu Gălbenuş Import-Export SRL Tecuci (18.360 tone , waouu!!!), aprobate din partea UAT Tecuci de şeful Serviciului Investiţii şi datele înscrise în Formularul C5 „Lista cuprinzând cantităţile de lucrări” (în care apar 14.212 tone), antemăsurătoare care a stat la baza stabilirii valorii totale de 80.910 lei. A serviciilor contractate şi care au fost decontate nejustificat de către entitatea prestatorului;
c) Entitatea nu a inventariat a materialelor (deşeurilor) transportate, nici la momentul ridicării de pe domeniul public al UAT Tecuci din incinta fostei Unităţi Militare, nici la locul de depozitare, nefiind justificată existenţa acestora.
Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 80.910 lei – pct. 2.2.4 din procesul verbal de constatare nr. 41371/PJ/13.12.2013.

Măsuri: Veţi stabili întinderea prejudiciului rezultat din plata nelegală a unor servicii neprestate de încărcat şi transport al unor materiale (deşeuri), la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare şi veţi lua măsurile legale în vederea recuperării acestuia. Termen de realizare: 30.05.2014

Extras din raportul Camerei de conturi Galaţi pct. nr 8