shopify
analytics tool

Liceul Teoretic CALISTRAT HOGAŞ

LICEUL TEORETIC „CALISTRAT HOGAŞ" Str. Costache Racovita / C. Dobrogeanu-Gherea  nr. 20 bis
Intemeiat în toamma anului 1878, ca urmare a eforturilor spiţerului Costache Racoviţă şi publicistului Gh. Misail, deputat în Parlamentul ţării, acesta va funcţiona, pentru început, ca Gimnaziu real de băieţi.
In primul an, când şi-a desfăşurat activitatea într-una din sălile vechii Primării, el a avut doar o singură clasă, cu 51 elevi, profesori fiind, între alţii, Ion Mazăre – un ardelean cu studii făcute la Viena şi Miinchen, care a exercitat şi funcţia de director până în anul 1890 – şi Calistrat Hogaş. Primul preda matematica, celălalt istoria şi geografia.
Intre 1879-1887, Gimnaziul a funcţionat în casele Smarandei Iacovache, din strada Bacăului nr. 5 (în fostele clădiri ale administraţiei VITIMAS, din Tecuci – strada Gh. Petraşcu de astăzi).
Din 3 septembrie 1889, acesta avea, în sfârşit, o clădire proprie, cu încăperi adecvate desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ. între anii 1901-1913, conducerea şcolii a fost încredinţată distinsului profesor de limba română Iustin Brânduşanu, veni tot din Ardeal. în timpul directoratului său, şcoala a preluat numele lui D. A. Sturdza (1910). De la 1 septembrie 1921, Gimnaziul s-a transformat în Liceu Real de băieţi oprindu-se, astfel, exodul elevilor din Tecuci spre liceele similare din Galaţi, Brăila sau Bârlad. In perioada interbelică, cadrele didactice şi elevii au desfăşurat o intensă activitate cultural-ştiinţifică în cadrul societăţilor „Tudor Pamfile” sau „Ştefan Petică”. In acelaşi timp, impresionanta fanfară a elevilor devenise cunoscută în întreaga ţară.  Pe parcurs, instituţia de învăţământ a cunoscut numeroase transformări, cele mai importante înregistrându-se în 1948 – anul în care a devnit Şcoală Medie mixtă şi, respectiv, în 1977 când, potrivit nevoilor societăţii noastre, s-a transformat în Liceul Industrial nr. 2, aparţinând din acel moment reţelei de şcoli a Ministerului Industriei şi Construcţiilor de Maşini.  In preajma aniversării centenarului, liceul s-a mutat înţr-o clădire nouă, modernă şi multifuncţională. Şcoala este frecventată anual de aproximativ 1.000 de elevi.  De-a lungul anilor, aici au funcţionat ca profesori (unii şi ca directori): Gh. Hilt, I. Bistrţeanu, C. M. Vişinescu, I. M. Raşcu, I. N. Dianescu, Alex. Nicolau, Ştefan Corodeanu, Dimitrie Hârlescu, Stavru Tarasov, Constantin Cihodaru, Constantin Solomon, Gh. G. Ursu, Al. Alexinski, C. A. Stoide, Doru Scărlătescu, Ştefan Rugină ş.a.  Printre absolvenţii acestei prestigioase şcoli se numără: Gheorghe Petraşcu, Ştefan Petică, Tudor Pamfile, Eugen Boureanul, Iorgu Iordan, Gheorghe Nicolau, Anghel N. Rugină, Constantin Narly, Vintilă Dongoroz, Ion Dongorozi, Pamfil Şeicaru, I. Valerian, Miltiade Filipescu, Ilie Matei, Scarlat Longhin, Mihai Berza, A. P. Samson, Ion Velicu, Constantin I. Mocanu, Brăduţ Covaliu, Ştefan Sevastre, Ovidiu N. Popovici, George Elian, Ion Hurjui, George Apostu, Adrian Caraculacu, Dan Mihăilescu, Boris Plahteanu, Iacov Rosentzweig etc.