shopify
analytics tool

Licitație publică închirieri terenuri și imobile în Tecuci

licitatie-contract

Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111,  fax. 0236.816.054, organizează Licitație Publică Deschisă la data de 16.06.2016, ora 10,  în vederea  închirierii terenului arabil proprietatea UAT Tecuci, teren curți construcții str. Cuza Vodă și închiriere imobile Parc „Alexandru Ioan Cuza”.

Persoane de contact din cadrul serviciului A.D.P.P.: Lucian Gradea, tel. 0725.802.009.

Obiectul  închirierii  îl reprezintă:

1. Teren arabil lotizat după cum urmează: T 17- 1,25 ha, T26-p95-2,70 ha,  T 44-p 146-0,15 ha, T 44-p 146/1-0,35 ha, T 50-p 185/1/1-1,25 ha, T 50-p 185/2/11-1,05 ha, T51-p 190/3-0,54 ha, T52/1-p 191/1/1-1,12ha, T52/2-p 193/15-1,00 ha, T52/2-p192/2/13/2-2,06 ha, T56/2-p185/1/1-0,99 ha, T70-p 257/11-1,00 ha, T83-p312/1-0,86 ha, T98/1-p463/1/43-0,50 ha, T132-p673/1/34-1,15 ha, T160-p930/3-1,25 ha, T160/1-0,67 ha, T160/2-0,83 ha, T160/3-0,21 ha.

Preţul de pornire la licitaţie este de 650 lei/ha/an. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei. Taxă caiet de sarcini 50 lei.

2. Teren cu destinație curți construcții, situat în strada Cuza Vodă nr. 90: lot 1 –  965 mp, Lot 2 – 965 mp lot 3 -955 mp.

Prețul minim de pornire a licitației este de 2,69 lei/mp/lună. Taxa de participare la licitație este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini este 50 lei.

3. Imobil situat în municipiul Tecuci, str. Republicii nr. 2, construcție cu suprafața utilă de 85 mp, nr. cadastral 100210 –  C1 – spațiu comercial.

Prețul de pornire 16,09 lei mp/lună. Taxa de participare la licitație 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

4. Imobil situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73,  Parc „Alexandru Ioan Cuza”, suprafața 158 mp, nr. cadastral 105388 , clădire C5 spațiu comercial. Prețul de pornire 16,09 lei mp/lună. Taxa de participare la licitație 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite faţă de  Municipiul Tecuci; sunt în litigii cu  Municipiul Tecuci; au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Primăria Municipiului Tecuci; nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(În cazul în care plata nu se face  la casierie, dacă valoarea acestora nu se regăseşte în conturile primăriei acestea nu se consideră achitate).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de  13.06.2016.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Registratura Primăriei, până la data de 16.06.2016, orele 9.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei publice deschise: sediul Primăriei Tecuci, sala de şedinţe, în data de 16.06.2016, orele 10. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un exemplar.

Contestaţiile apărute vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionarea contestaţiilor din Primăria Municipiului Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054.

La licitaţie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de  participare, în forma și conţinutul specificate în Caietul de sarcini şi Documentația de atribuire. Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor pentru o perioadă de 60 de zile de la data  depunerii ofertelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 10 – 12, la serviciul ADPP din sediul Primăriei Tecuci.