shopify
analytics tool

Muzeul Mixt Tecuci va fi consolidat şi restaurat cu fonduri europene

foto: protecuci.ro

Muzeul Mixt Tecuci va fi consolidat şi restaurat cu fonduri europene nerambursabile. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 au semnat în data de 30.12.2011 Contractul de finanţare nr.2755 pentru proiectul ” Reconvesie funcţională, consolidare şi restaurare – Muzeul Mixt Tecuci”,  Cod SMIS 20921.  Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională ce se derulează în cadrul Programului  Operaţional  Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 –“ Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 –“ Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea  infrastructurilor conexe”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni. Valoarea totală a Proiectului este de 17 852 246,34 lei din care, valoarea finanţării eligibile nerambursabile a Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de  11.787.225,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul naţional este de 1 802 752,12 lei, co-finanţarea eligibilă de la bugetul local este de 277.346,48 lei, iar valoarea aferentă taxei pe valoare adăugată este de 3.984.922,34 lei.
Obiective: Prin implementarea proiectului se urmăresc ca obiective principale valorificarea şi restaurarea patrimoniului cultural naţional ţinând cont de principiile dezvoltării durabile precum şi creşterea atractivităţii culturale şi turistice a oraşului Tecuci. Prin obiectivele specifice proiectul îşi propune restaurarea, consolidarea şi reconversia funcţională a Muzeului Mixt Tecuci, includerea acestuia într-un circuit cultural turistic moderen la nivel naţional şi valorificarea potenţialului cultural turistic local la nivel regional şi naţional ce presupune conservarea,  promovarea moştenirii culturale şi perpetuarea tradiţiilor în zona tecuceană.
Descriere investiţie: În cadrul proiectului se vor executa lucrări de restaurare, consolidare, arhitectură, protejare şi conservare corpuri clădiri, lucrări de refacere şi amenajare căi de acces precum şi amenajări pesagistice.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la dna. Nona Popovici manager de proiect şi de la d-na Tudor Gabriela Andreiana, responsabil promovare şi publicitate la tel nr. 0236820561/2, fax nr. 0236-816054 sau pe adresa de e-mail: primtecuci@yahoo.com