Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul | https://protecuci.ro/arhiva

Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul

Sfantul-Ioan-Botezatorul

Sfantul-Ioan-Botezatorul  Cu şase luni mai înainte de a se înfăţişa Fecioarei Maria, care se afla la Nazaret, Arhanghelul Gavriil i s-a arătat lui Zaharia, Marele Preot al Templului de la Ierusalim. Mai înainte ca să vestească Naşterea tainică din Pururea Fecioara Maria, arhanghelul a vestit naşterea minunată a unei femei sterpe şi aflate la adânci bătrâneţi. De aceea Marelui Preot Zaharia nici nu i-a venit să creadă când a auzit vestirea îngerului lui Dumnezeu, lucru pentru care a şi fost pedepsit cu muţenie de către acesta, rămânând astfel până la opt zile după naşterea Sf. loan. În acele zile rudeniile lui Zaharia şi ale Elisabetei s-au adunat la casa lor pentru sărbătoarea tăierii împrejur şi numirii copilului. Când tatăl a fost întrebat ce nume voieşte să dea fiului lui, el, fiind mut, a scris pe o tăbliţă ”loan”. În clipa aceea limba lui s-a dezlegat şi bătrânul Zaharia a grăit. În tot Israilul s-a împrăştiat ca fulgerul vestea că îngerul Domnului a venit la Zaharia, că el a fost lovit cu muţenie pentru că nu l-a crezut, dar că acum copilul s-a născut iar muţenia lui Zaharia s-a ridicat de la el când a scris pe tăbliţă numele copilului, ”loan”. Vestea aceasta a ajuns chiar până la urechile lui Irod. De aceea, când el a trimis gărzile care să ucidă toţi copiii, el le-a indicat în special ţinutul muntos în care locuia Zaharia, spre a fi ucis şi micul loan. Elisabeta însă s-a ascuns bine împreună cu copilul. Înnebunit de spaimă şi de ură, drăcescul Irod a trimis soldaţi la templu, ca să fie aflat preotul Zaharia şi să i se ceară fiul, spre a fi omorât. Căci aşa s-a întâmplat că era iar rândul lui Zaharia ca să slujească la Templul din Ierusalim şi a fost ucis preotul între Poarta de intrare în curtea templului şi Altar, iar sîngele lui a curs pe dalele de piatră, s-a pietrificat acolo, spre osândă veşnică şi mărturie împotriva lui Irod. Elisabeta s-a ascuns cu copilul într-o peşteră, unde ea a şi murit la scurt timp după aceea. Copilul a crescut în pustie, avându-L drept păzitor puternic pe Dumnezeu iar drept slujitori devotaţi pe îngerii Lui. Despre Sf. Ioan, Mântuitorul a spus: “Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuţi din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul”.

Si la Tecuci acesta va fi sarbatorita cum se cuvine.