O cronică şcolară (1936-1937)

Liceul „Cursurile au fost urmate, în acest an şcolar, de 338 elevi. Sub noua direcţiune s-au mai făcut unele îmbunătăţiri cu caracter didactic şi administrativ, începute încă din primăvara anului 1937, astfel: In parcul din faţa Liceului s-au făcut garduri vii de duzi, alei cu prundiş, pajişti de gazon şi ronduri de flori; s-au instalat conducte de apă pentru stropit; intrarea elevilor s-a făcut pe la Internat, pe o şosea, cu garduri vii de salcâm pe ambele părţi, suprimându-se intrarea prin partea de Sud, pe lângă clase, astfel ca întreaga clădire să rămână în mijlocul parcului, într-o atmosferă înviorătoare, de vegetaţie, fără praf. Curtea interioară era sălaşul tuturor orătănilor. S-a tăiat un plop, care mai aduna şi ciorile din împrejurimi. Prin faptul că în mijlocul curţii era o fântână, s-a construit un avuz, s-a adus apă prin conducte, s-au făcut alei cu prundiş, ronduri de flori şi gazon. citeste articolul original

Sursa:   http://istorietecuci.blogspot.com/