shopify
analytics tool

Patrulează şi sancţionează

  În săptămâna 4-10 iunie Poliţia locală a efectuat activităţi de patrulare, dirijate prin sistemul de monitorizare de la dispecerat, în zonele aglomerate de pe raza municipiului în scopul asigurării unui climat de ordine si siguranţă publică. Patrula de intervenţie a acţionat in zonele N. Bălcescu, Rateş, rampa de gunoi, puntea peste Bârlad, intersecţia Strazii Ştefan cel Mare cu Maior Genoiu, parcarea din strada Plt. Stoicescu, zona străzilor Vigilenţei si Unirii, la diferite ore, pentru prevenirea şi combaterea depozitări de deşeuri menajere. Totodata s-au efectuat patrulări în zona Scolii nr. 9 din Cernicari, care se află în stare de dezafectare, pentru prevenirea distrugerilor şi a furturilor. Directorul Popovici, a informat că au fost aplicate un număr de 35 de sanctiuni contraventionale, respectiv 12 sancţiuni pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice ( 9 amenzi şi 3 avertismente) , 10 pentru parcarea autoturismelor pe domeniul public, 6 sancţiuni pentru depozitarea gunoiului menajer pe domeniul public.  Sursa: Politia locala