Premium Energy S.R.L. (partener Enel) – Liberalizarea pieţei de energie electrică

Enel-Tecuci

Până la sfârşitul anului 2017, toţi consumatorii casnici vor trebui să îşi negocieze un contract cu un nou furnizor de curent electric, la un preţ de pe piaţa liberă.

Liberalizarea pieţei de energie electrică oferă, atât consumatorilor casnici cât şi celor non-casnice (persoane juridice), posibilitatea alegerii furnizorului de energie electrică de la care să achiziţioneze energia electrică consumată. Acest fapt duce la scăderea preţului energiei electrice pentru consumator, datorită concurenţei dintre diverşi furnizori care activează pe piaţa energiei, ceea ce se traduce într-o valoare mai mică a facturii de energie electrică.

În Tecuci, SC Premium Energy SRL (partener Enel) a deschis primul punct de vânzare de energie electrică din zonă, pentru a fi mai aproape de clienţi, în vederea încheierii contractelor de furnizare sau pentru informaţii comerciale.

De multe ori se face confuzie între societatea de furnizare cu distribuitorul care se numeşte S.D.E.E MUNTENIA NORD. În anul 2007, s-a separat activitatea de distribuţie a energiei electrice de cea de furnizare, filiala de distribuţie fiind reorganizata după un nou model funcţional, conform cerinţelor stipulate de legislaţia românească.

În procesul de schimbare a furnizorului nu este nevoie de schimbări de cabluri, contor, nu implică întreruperea serviciului şi niciun cost pentru consumatorul final. De aceste lucruri, precum şi de deranjamente şi toate serviciile tehnice se ocupa societatea de distribuţie (S.D.E.E.). Singurul lucru care se schimba este numele furnizorului de pe factura. Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică sunt: copie a actului de identitate al persoanei care semnează contractul de furnizare, copie a unei facturi pentru energie electrică, emisă de către furnizorul actual, dovada dreptului asupra spaţiului de la locul de consum (copie a actului de proprietate, copie a contractului de închiriere/comodat etc.).

„Enel” este o companie energetică multinaţională care activează în peste 30 de ţări cu peste 61 de milioane de consumatori în toată lumea, deţinând cea mai mare bază de clienţi, comparativ cu celelalte societăţi europene din acest sector. În România, Enel activează încă din 2005 şi este cel mai mare investitor privat în domeniul energetic din România.

Enel are oferte pentru consumatorii casnici şi non-casnici care aleg să schimbe furnizorul clasic de la care primesc acum energie la preţ reglementat. Tariful practicat de Enel este sub preţul practicat de alte companii şi poate fi cu până la 20% mai mic. Nu se emit facturi în avans, respectiv nu exista estimare, deci clientul va plăti doar ce a consumat efectiv. Preţurile rămân fixe pe toată perioada contractuală, acest lucru fiind benefic pentru client având în vedere tendinţa crescătoare a preţului energiei electrice.

Articol publicitar conform contract comercial 124/22.dec.2016

Telefon de contact: 0336.115.677
Adresă: str. Ştefan cel Mare, nr. 279, Tecuci

Enel Tecuci Sediu Exterior

Enel Tecuci sediu interior

Enel sediu - Tecuci Vedere exterioara