Prevenirea discriminarii si violentei impotriva femeilor

  Grupul Școlar Industrial Tecuci desfășoară al doilea an de implementare a  proiectului european Preventing discrimination and violence against women / Prevenirea discriminării și violenței împotriva femeilor. Proiectul a fost aprobat şi finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Comisia Europeană prin Programul „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii”, acţiunea „Parteneriate pentru învăţare – Grundtvig”. Valoarea grantului aprobat este de 15.000 de euro.  Partenerii internaționali în cadrul proiectului sunt – Society for promotion of human values, Turcia; Lodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego, Polonia și Grupul Școlar Industrial Tecuci, România. Perioada de desfășurare a parteneriatului este septembrie 2010 – iulie 2012. Obiectivele urmărite sunt identificarea grupului țintă, femei supuse riscului de suferire în urma discriminării și/sau violenței, aplicarea unui sondaj în rândul femeilor pe tema violenței și educarea acestora pentru a preveni ori depăși mai ușor astfel de situații nedorite. Echipa de proiect a Grupului Școlar Industrial este formată din: prof. Violeta Burghelea– coordonator proiect, dir. prof. Lavinia Capmare, dir. adj. prof. Iuliana Șerban, prof. Lăcrămioara Botez, prof. Mihaiela Curcă, prof. Liliana Mardare, ec. Ioana Zaharia și elevele Ana Maria Drăgoi– cls. a X-a D și Irina Marin – cls. a XI-a C.

Până în prezent partenerii internaționali s-au reunit în cadrul a două întâlniri de lucru, pentru început în Tecuci, România 7-11 martie 2011, iar a doua mobilitate a avut loc în orașul Łódź, Polonia. Ambele întruniri transnaționale au oferit prilejul gazdelor de a prezenta exemple de bună practică, au fost organizate activități la adăposturi pentru femei, mese rotunde în unitățile de învățământ, unde se formează viitorii adulți cu privire la statutul femeilor în societate și nu în ultimul rând, au avut loc întâlniri cu oficialitățile locale pentru discuții pe tema prevenirii discriminării și violenței împotriva femeilor.

Pe parcursul lunii februarie 2012 se va ține un curs de formare la Grupul Școlar Industrial Tecuci cu durata de o zi, cu tema Prevenirea violenței împotriva femeilor. Formatorii vor fi membrii echipei de proiect ce au fost formați la rândul lor în Polonia de coordonatorii turci din proiect, cadre universitare. Cursul se va finaliza printr-un certificat de participare privind educarea adulților, pe tema Prevenirea violenței împotriva femeilor, parte a programului Grundtvig.

Proiectul se va finaliza în luna iulie 2012, dar până la acel moment va mai avea loc o mobilitate finală între parteneri, aceasta fiind găzduită de inițiatorii proiectului, respectiv echipa Turciei.

Autor: prof. Violeta Burghelea