shopify
analytics tool

Reduceri de personal şi la Primăria Tecuci

Primaria Municipiului Tecuci40 de posturi din aparatul de specialitate al primarului se vor reduce la Tecuci. Potrivit primarului municipiului Tecuci, Eduard Finkelstain, vizaţi sunt angajaţii cu calificative slabe sau care cumulează salariile cu pensiile. Primarul Tecuciului a mai spus că va externaliza Serviciul Apă –Canal unde muncesc circa 123 de angajaţi. Aceştia vor lucra în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, unde SC Apă Canal Galaţi este operator regional.  Finkelstain este de părere că va avea mai puţini angajaţi faţă de norma impusă prin OUG 63/2010. Actul normativ prevede că Primăria Tecuci trebuie să aibă 324 posturi, dintre care 270 în aparatul de specialitate a primarului, şapte la evidenţa persoanelor, 42 de poliţişti comunitari şi cinci posturi pentru implementare proiecte europene.   În prezent, în cadrul Primăriei Tecuci sunt în plată 393 de angajaţi, dintre care 204 în aparatul propriu al primarului, instituţiile de cultură, lucrătorii ISU, iar 189 sunt angajaţii serviciilor locale. Practic, prin reducerea celor aproximativ 40 de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi externalizarea celor 123 de angajaţi de la Apă-Canal, administraţia municipiului Tecuci va rămâne cu aproximativ 220 de salariaţi.

Pe de altă parte, edilul Tecuciului şi-a manifestat nemulţumirea faţă de decizia de restructurare a Serviciului de Evidenţa Populaţiei Tecuci, care deserveşte 42.500 de cetăţeni, locuitorii municipiului, dar şi a altor 22 de comune. Conform OUG 63, din 15 angajaţi vor rămâne numai şapte, insuficienţi faţă de volumul de muncă. Primarul a înaintat şi două memorii către Ministerul Finanţelor Publice.

În primul memoriu, Eduard Finkelstain susţine că serviciile de interes local care se autofinanţează ar trebui să nu intre sub incidenţa OG 63, la fel cum se întâmplă în cazul societăţilor comerciale locale. În al doilea memoriu, primarul Tecuciului arată că este neconstituţională colectarea la bugetul de stat a economiilor efectuate prin reducerea salariilor angajaţilor din administraţiile locale.

Autor: Ovidiu Matache – Impartial