shopify
analytics tool

Romprest, chiriaş al Primăriei

Romprest Tecuci fost IJTL Imobilul situat în strada 1 Decembrie nr. 156 aparţine domeniului public al municipiului fiind dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 90395 din 16.11.2010 . Romprest are sediul la acea adresă dar la Primărie s-au înregistrat cereri pentru închirierea imobilului, cereri venite din partea unor agenţi economici atât din Tecuci cât şi din alte localităţi. „În vederea administrării eficiente  a bunurilor imobile intrate în domeniul public al municipiului cât şi pentru asigurarea unor spaţii necesare dezvoltării activităţilor de pe raza municipiului Primăria a propus închirierea acestui imobil în condiţiile prevăzute de lege. Închirierea imobilului a avut loc în 31.03.2011. La prima evaluare a costurilor privind reparaţiile acoperişului locatorul ne semnalează faptul că acestea sunt mai mari decât plata totală a chiriei, motiv pentru care prin adresa din 22. 06.2011 cere întocmirea unui act adiţional al contractului de închiriere prin care să modifice cap. VII, art. 17″ se specifică în memoriu pentru şedinţa CL din 28 iulie. Practic, Romprestul trebuie să păstreze în bune condiţii spaţiul închiriat, să execute toate lucrările curente şi să întreţină imobilul pe cheltuiala sa. Locatarul este obligat ca în primul an contractual să realizeze reabilitarea halei prin executarea şarpantei, igienizare, etc, cheltuielile aferente urmând a fi compesate din cuantumul chiriei lunare. Durata contractului dintre Romprest-Primărie este de 3 ani (cu începere de la 1 aprilie 2011),  preţul închirierii lunare fiind de 2.560 lei/luna.