shopify
analytics tool

Scrisoare deschisă a agenţilor economici către primarul Municipiului Tecuci

Strada-Stefan-ce-mare-Tecuci-Vechi

Noi, agenții economici, vă înaintăm prezenta notificare prin care vă prezentăm punctul nostru de vedere cu privire la modernizarea porţiunii din Strada Mare cuprinsă între restaurantul „Andra” şi magazinul „1001 Articole”.

Conform informațiilor prezentate de domnul primar Cătălin Hurdubae, strada ar urma să fie adusă la nivelul trotuarelor şi acoperită cu granit. Pe segmentul respectiv vor fi amplasate bănci, cutii de lemn cu arbuşti şi întreprinzătorii vor putea amenaja terase precum în centrul vechi al Bucureştiului sau Braşovului. Se va transforma axul de circulație (aducerea la nivelul trotuarelor, acoperirea cu granit,mobilarea urbană etc) și se va dispune interzicerea traficului.

Amintim că strada Ștefan cel Mare din Tecuci este cunoscută dintotdeauna ca o stradă comercială, unde își desfăsoară activitatea comercianți cu diferite obiecte de activitate. Având în vedere că în orașul Tecuci nu există niciun Mall sau magazin universal care să grupeze acesti comercianți, s-a dezvoltat această zonă a orașului cu specific comercial. Tocmai din acest motiv, precizăm că suntem de acord și susținem orice initiațivă de modernizare a străzii Ștefan cel Mare din Tecuci, însă menționăm că nu suntem de acord cu interzicerea traficului.

Astfel prin consultarea superficială a subsemnaților, nu s-a vrut si nici nu s-au conștientizat efectele secundare (economice, sociale) care ar putea sincopa activitatea și viața economică a comunității din acestui spațiu. Mai mult „consultarea” nu a respectat prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională.

Într-adevăr, în vederea înfăptuirii scopurilor sale, administrația publică emite/ adoptă acte administrative în diverse domenii, activitatea sa subordonându-se principiului legalității. Legalitatea actului administrativ evocă cerința ca acesta să se conformeze ierarhiei normelor juridice existente într-un stat de drept, dar aceasta nu înseamnă că administrația publică nu trebuie să aprecieze oportunitatea actelor sale. Astfel, autoritățile administrative au libertatea de a decide care este soluția susceptibilă de a răspunde cel mai bine nevoilor colective și interesului general dintre mai multe posibile.

Considerăm astfel inoportună închiderea sau restrictionarea traficului pe strada Stefan cel Mare, ceea ce ar aduce grave prejudicii subsemnatilor, având în vedere că noi, prin obiectul de activitate si natura afacerii, suntem dependenti de posibilitatea clientului de a încărca marfa achizitionată într-un mijloc de trasport. De asemenea, considerăm că si clientul are dreptul să se deplaseze cu un mijloc de transport pentru a ridica produsele cumpărate în cazul în care acestea sunt voluminoase.

Juridic, prin închiderea si restricționarea traficului se încalcă principiul proporționalității normei juridice, potrivit căruia orice reglementare adoptată, care afecteaza drepturile persoanelor, trebuie să fie corespunzătoare atingerii unui scop legitim și să nu încalce alte drepturi legale sau constituționale.

În acest sens, articolul 45 din Constituție statuează că „accesul liber al persoanei la o activitate economică, liberă iniţiativa şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate”, în timp ce articolul 135 alin. 2 prevede că „statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie”.

De asemenea, municipiul Tecuci are mai multe parcuri și locuri de pelerinaj, cum ar fi : Parcul Regina Elisabeta (Bulevardul Victoriei), Parcul .Alexandru Ioan Cuza (Parcul Central), Parcul Carol I (Parc Crang), Parcul Oltea Doamna(Parcul Cercetașilor), Parc Dendrologic –Tineretului (Zona Industriala), Parc Plaiul Răzeșilor (Parc Liliac-CFR)  toate structurate în diferite locații ale orașului, parcuri și locuri verzi care oferă îndestulător cadrul de relaxare și agreement necesar cetățenilor, astfel că nu se impune crearea unei alte zone de promenadă.

Mai mult decât atât, în orașele mici în care s-a adoptat o asemenea decizie de către autorități nu s-a reușit crearea unui mediu similar celui din centrul orașelor mari Brașov, Sibiu, București, iar închiderea traficului a determinat falimentarea comercianților care desfășurau activități comerciale pe acele străzi. Un argument important este că în aceste locuri de promendadă, zone centrale ale marilor orașe, se plimbă în special turiștii și nu rezidenții, iar Tecuciul nu este un oraș turistic.

Tot ca argument considerăm că nu s-ar putea obține avizele necesare, deoarece nu sunt îndeplinite prevederile legale privind distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri în cazul în care această stradă ar încerca să imite localități din țară, unde sunt terase și cafenele cu traficul pietonal închis.

Din prezentarea efectuată nu am observat să existe o documentație specifică care să susțină această idee, așa cum cere legislația în vigoare. Nu există un studiu de trafic, care să analizeze cum se va desfășura traficul în cazul în care această stradă va fi doar pietonală și ce străzi ar putea să preia acest trafic. Nici cu privire la cele 120 de locuri de parcare, care ar dispărea în urma acestei modificări, nu s-a menționat nimic, și nu s-a oferit o soluție concretă. Nu ni s-a prezentat nici un studiu de impact, cu privire la această initiațivă și nici planul de dezvoltare zonal, care să cuprindă această modificare.

O soluție în acest sens ar fi parcometrele, care pot crea posibilitatea cumpărătorilor de a parca autoturismele doar pentru a cumpăra și a încărca marfa achiziționată în masină. Ideea de trafic pietonal pentru ca cetățenii să facă cumpărături nu se justifică prin oprirea circulației, deoarece persoanele care vizitează strada comercială pentru a se informa de produsele vândute de noi, oricum fac acest lucru în calitate de pietoni, neputând analiza oferta noastră expusă în vitrine sau magazine în timp ce se află în autoturism în calitate de șoferi sau pasageri.

Această inițiativă a actualei administrații, de transformare a Străzii Mari în strada pietonală(exclusiv), este doar edilitar-ambițioasă și considerăm că rațiunile unui astfel de proiect nu se regăsesc în prioritățile comunității la acest moment. Mai mult decât atât, nu s-a avut în vedere consecințele negative pentru noi, semnatarii acestui memoriu, în sensul că această decizie ar putea determina eventual închiderea afacerilor pe care le desfășurăm și concedierea angajaților, cum s-a întâmplat în alte orașe fără potențial turistic, unde s-au adoptat măsuri similare.

În final, vă asigurăm de sprijinul nostru cu privire la orice dezbatere, consultare, prin care să se găsească soluții optime și juste cu privire la porţiunea din Strada Mare cuprinsă între restaurantul „Andra” şi magazinul „1001 Articole” cât și cu privire la alte aspecte legate de Municipiul Tecuci.

 

Noi semnatarii prezentei notificări, prin Av Frâncu Bogdan,
conform art 3 din Legea 51/1995 republicată