Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Scrisoare deschisă Către Consiliul Local Tecuci | https://protecuci.ro/arhiva

Scrisoare deschisă Către Consiliul Local Tecuci

Uricar-la-poarta-Moldovei-de-Jos-Ionel-Necula-Tecuci

Către Consiliul Local Tecuci

Domnului Primar,

Subsemnatul Ionel Necula, scriitor,  am luat  cunoştinţă  cu mare dezamăgire de răspunsul Primăriei, la propunerea noastră ca autoritatea locală să preia cheltuielile de editare a celor două lucrări propuse de noi;

  • Uricar la Poarta Moldovei de Jos, vol.10 (Pagini de istorie şi cultură tecuceană)
  • Personalităţi tecucene în Academia Română

     Cum se poate observa chiar din titluri, ambele lucrări îşi extrag conţinutul şi substanţa din tradiţia, cultura şi istoria tecuceană aşa cum s-a procesat de-a lungul istoriei şi interesează, cu precădere, locuitorii oraşului peste care păstoreşte Domnia Voastră şi nu-i drept să nu arătaţi o minimă receptare pentru ca lucrările enunţate mai sus să ajungă pe masa de lectură a tecucenilor.

În alte localităţi, autoritatea locală alcătuieşte colective speciale, pe care le onorează cu sume importante,  pentru elaborarea unor astfel de lucrări şi nu-i drept ca oferta noastră gratuită să nu beneficieze de  tratamentul aşteptat. Vă rog să înţelegeţi că autorul nu solicită nici o formă de recunoaştere pentru sine, pentru travaliul său de cinci ani de zile, cât a lucrat la realizarea acestor două proiecte, ci doar să fie susţinut în editarea lor, pentru care nu mai dispune de sumele necesare.  În estimarea noastră, întreaga operaţie de editare nu cred să reprezinte o sumă mai mare de cca 3000 lei.

Ştiu care sunt urgenţele şi priorităţile oraşului, dar nu cred ca acestea vor fi afectate prea grav datorită acestei cheltuieli de factură spirituală. Amintesc aici un postulat al lui Eminescu în care se stipulează cu claritate că tot ce se face, fără o dezvoltare paralelă a culturii – în zadar se face.  Probabil că poetul avea mai multă înţelegere pentru faptele de cultură şi ştia mai bine decât noi ce înseamnă emancipare spirituală. 

Nădăjduiesc, Domnule Primar şi onorat Consiliu local că veţi analiza cu mai multă înţelegere propunerea noastră şi veţi decide în consecinţă

Cu stimă ne-erodată                                     03 aprilie 2017

Ionel Necula