Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Scutiri la taxe şi impozite pentru tecucenii cu venituri mici | https://protecuci.ro/arhiva

Scutiri la taxe şi impozite pentru tecucenii cu venituri mici

Poprire-pe-salariu

Poprire-pe-salariu  În anul 2013 Consiliul Local Tecuci va acorda reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren pentru titularii de rol care împreună cu ceilalţi membri ai familiei lor realizează lunar venituri totale mai mici decât salariul minim brut pe ţară în vigoare la data depunerii cererii de scutire sau reducere. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative, autovehicule sau alte bunuri mobile ori imobile, stabilirea venitului lunar al familiei sau persoanei singure se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, acestea urmând a fi de strictă necesitate. Pentru obţinerea scutirii sau reducerii taxelor şi impozitelor locale este necesară întocmirea unui dosar care să cuprindă mai multe acte. În baza cererii şi a documentelor justificative depuse, Biroul UIES-PF din cadrul UAT Tecuci va întocmi nota de constatare, pe care o supune aprobării primarului.
Reducerea sau scutirea de impozit pe clădire şi de impozit pe teren se aprobă, pentru fiecare persoană fizică, prin hotărâre a Consiliului Local Tecuci şi are valabilitate numai în anul calendaristic respectiv.

sursa:  monitoruldegalati.ro