shopify
analytics tool

Şedinţă extraordinară – 24 august 2012 – video

Neculai Chivu_tecuci.eu  Consiliul Local s-a întrunit vineri la amiază în şedinţă extraordinară. S-au prezentat 17 consilieri din 19, lipsind Cristinel Mihăiţă Basalic (concediu medical) şi Eduard Finkelştain (nemotivat). Ordinea de zi a fost completată cu un proiect privind modificarea art. 3 din HCL nr. 14/03.08.2012 pentru aprobarea tarifelor depozitare – deşeuri municipale urmând ca la final primarul să prezinte o informare despre raportul Curţii de Conturi şi încasările la iarmarocul moldovenesc. Primele două proiecte, privitoare la rectificarea bugetului local şi aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al SC Zone Verzi Ecotec SRL, au fost votate în unanimitate. „În principiu suntem de acord cu cel de-al doilea proiect. Am observat că se cere suplimentarea bugetului pentru cheltuielile de judecată (n.n. proiect: În structura sa bugetul a fost rectificat în sensul în care cheltuielile cu taxele de timbru judiciar, taxele de legalizare, investire şi onorariu executor judecătoresc s-au estimat că vor creşte cu 40000 lei ca urmare a accelerării ritmului de înaintare în justiţie a dosarelor pentru debitorii apă-canal-salubritate). E normal să se recupereze debitele dar aş vrea să existe mai multă înţelegere pentru situaţiile sociale deosebite”, a opinat consilierul Samir Oancă – sub articol veţi putea găsi programul de investiţii al Ecotec-ului detaliat pe surse de finanţare.

5000 lei/lună pentru echipa de fotbal

Următorul proiect de pe ordinea de zi viza aprobarea alocării sumei de 5000 de lei/lună începând din august pentru susţinerea echipei de fotbal a municipiului, CSS Tecuci. Consilierul Florin Vasiliu a intervenit: „Era bine să se prezinte o situaţie a echipei. Eu sunt pentru sport, am făcut sport de performanţă. Sunt de acord să le dăm. Dar sunt perfomanţi, pot face ceva, sau le dăm banii aşa degeaba?”. „Cred că era oportună prezenţa unui reprezentant care să explice ce-şi propune să facă cu banii. Banii ăştia trebuie să producă şi performanţă şi atunci aş fi primul care ar susţine majorarea sumei”, a adăugat şi consilierul Oancă. Consilierul Vasile Dănăilă Pazvante a ridicat aceeaşi problemă. Preşedintele de şedinţă, Neculai Chivu a precizat că preşedintele clubului Aurel Ghinea va fi invitat într-o şedinţă următoare pentru a da explicaţii. Proiectul a trecut, existând doar o abţinere.

Proiectele nr. 4 şi 5

Următorul proiect făcea referire la prelungirea valabilităţii PUG şi RLU până la data de 11.02.2013. Planurile de urbanism generale al căror termen de valabilitate a fost depăşit de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul publicată în Monitorul Oficial nr. 111 din 11 februarie 2011, dar pentru care a fost iniţiată procedura de achiziţie a elaborării/actualizării pot fi prelungite prin hotărâre de consiliu până la data aprobării noii documentaţii, dar nu mai mult de 2 ani de la data publicării ordonaţei de urgenţă – adică 11.02.2013. Astfel este posibilă emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. Consilierii şi primarul au avut mai multe intervenţii. A fost supus la vot  apoi proiectul de la punctul 5 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi proiectului ”Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”. Urmare a adresei nr. 122152/AM/19.03.2012 transmisă de Autoritatea de Management POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor s-a impus corelarea lucrărilor incluse în proiectul tehnic cu lucrările incluse în studiul de fezabilitate. Diferenţa între proiectul tehnic şi studiul de fezabilitate aprobat în anul 2011 constă în principal în reproiectarea anumitor lucrări generată de necorelarea unor proiecte în infrastructura de drumuri finanţate prin POR şi lucrările în infrastructura de apă şi apă uzată finanaţate prin POS Mediu. Această situaţie s-a înregistrat în Aglomerarea Pechea, respectiv: DJ 251, drum judeţean ce traversează localităţile Pechea, Cuza Vodă şi Slobozia Conachi; DN 25 din Aglomerarea Lieşti, drum ce traversează localităţile Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti şi Lieşti; drumul de centură Tecuci.

Schimbări la Poliţia Locală

În proiectul de la punctul 6 se menţionează:”Având în vedere necesitatea eficientizării şi a înlăturării dificultăţilor întâmpinate în desfăşurarea activităţii se impune modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale. Se desfiinţează funcţia publică de conducere de director executiv, funcţia de conducere de şef serviciu ordine publică şi pază bunuri, care în prezent este vacantă şi funcţia de şef serviciu monitorizare şi control, în prezent ocupată. Funcţionarii ale căror funcţii se desfiinţează vor beneficia de prevederile art. 99 şi art 100 din Legea nr. 188/1999 rep. 2 cu modificările şi compleările ulterioare. Noua organigramă va fi organizată la nivel de serviciu şi strucurată pe mai multe compartimente: juridic şi gestionarea resurselor umane, financiar contabilitate, ordine publică şi pază bunuri, dispecerat, circulaţie rutieră, protecţia mediului”.

Închiriere hală în schimbul unei contraprestaţii

Cel de-al 7-lea proiect viza aprobarea contractului de colaborare între Municipiul Tecuci şi SC Atlas Galaţi pentru asigurarea condiţiilor de realizare a unor lucrări privind proiectul Varianta Ocolitoare Tecuci. SC Atlas va utiliza hala de reparaţii C5 din incinta imobilului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 156 (Autobaza) ca spaţiu de producţie iar în schimb va efectua lucrări de terasamente în cantitate de 700 mc la intersecţia străzilor Cuza-Vodă şi Nicolae Bălcescu, unde urmează a se amenaja un spaţiu necesar desfacerii şi comercializării produselor agricole. Prin aprobarea următorului proiect primarul Daniel Ţuchel a fost împuternicit să reprezinte Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a SC Apă Canal SA Galaţi. Prin proiectul de la punctul 9 s-a propus casarea pentru mijloace fixe integral amortizate, obiecte de inventar şi echipament de protecţie scos din uz, bunuri aparţinând municipiului Tecuci, aflat în concesiunea SC Apă Canal SA, în administrarea Departamentului Apă Canal Tecuci. Din casarea acestor bunuri se estimează că se va recupera 6200 kg fier vechi, 180 kg bronz şi 45 kg D.E.E.E. Ultimul proiect de pe ordinea de zi făcea referie la modificarea art. 3 din HCL nr. 14/03.08.2012 pentru aprobarea tarifelor depozitare – deşeuri municipale. Prin hotărârea menţionată s-au aprobat tarifele pentru depozitare deşeuri municipale de la 19.3 lei/mc la 59 lei/to, tarif fără TVA, cu punere în aplicare de la 15.08.2012. Prin aprobarea proiectului de la punctul 10 hotărârea consiliului va intra în vigoare abia de la 1 decembrie 2012.

În final primarul a prezentat două informări privind încasările la iarmarocul moldovenesc (320.284 lei cu aproape 100.000 lei mai mult ca anul trecut a anunţat Daniel Ţuchel) şi nerespectarea directivelor Curţii de Conturi. Informaţia este disponibilă în format video, de la minutul