Apel către mass-media și politicieni să renunțe mesajele cu caracter naționalist șovin

Apel către reprezentați ai presei, ai partidelor politice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)

Organizațiile semnatare adresează un apel către mass-media și politicieni să renunțe la transmiterea mesajelor cu caracter naționalist șovin.

  1. În contextul crizei politice declanșate recent, atât oameni de presă cât și politicieni au diseminat informații și opinii care pot avea consecințe grave asupra societății românești, prin crearea de tensiuni interetnice și a unei imagini negative despre minoritatea maghiară. Formatori de opinie consacrați au folosit evenimentul pentru a stârni o isterie generală în societate, prezentând revendicările minorităților naționale ca fiind neconstituționale, antistatale, antiromânești și nelegitime. Din păcate, aceste incidente nu sunt unice, se întâmplă în mod frecvent, când drepturile minorităților sunt discutate în Parlament, sau cu prilejul unor negocieri politice.
  1. Dorim să reamintim opiniei publice și formatorilor de opinie faptul că drepturile minorităților naționale în discuție au fost asumate în mod voluntar de către România cu ocazia ratificării Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale (1995) și a Cartei europene a limbilor regionale și minoritare (2008). Solicitările organizațiilor minorităților naționale, respectiv negocierile politice legate de respectarea acestora sunt firești într-o democrație și nu pot fi considerate revoltătoare, antistatale sau anticonstituționale, prin simplul fapt că acestea fac parte din dreptul intern, în sensul articolului 11 din Constituția României. De altfel, aceste solicitări sunt în conformitate cu recomandările instituțiilor Consiliului Europei care monitorizează implementarea acestor documente.[1]; [2]
  1. Considerăm că solicitările privind modificarea legii administrației publice au ca scop armonizarea dreptului național cu tratatele internaționale ratificate și este inacceptabil faptul că partidele politice nu binevoiesc să pună în discuție aceste politici, decât cu ocazia unor crize politice.
  1. În baza principiului statului de drept, se impune ca actuala lege a administrației publice locale, dar și alte legi interne, să fie armonizate cu tratatele internaționale sus-menționate și ratificate de România.
  1. Organizațiile semnatare fac apel la politicieni și reprezentanții mass-media să trateze acest subiect în mod responsabil și să nu creeze tensiuni interetnice pentru acumularea de capital politic sau pentru rating.

De asemenea, politicienii trebuie să fie conștienți de faptul că, prin semnarea unor tratate internaționale, statul român și-a asumat o serie de obligații care sunt constituționale și nu aduc niciun prejudiciu țării.

Cerem, de asemenea, Consiliului Național al Audio-Vizualului și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să se autosesizeze și să sancționeze derapajele în conformitate cu legislația în vigoare. Conducerea CNA trebuie să se autosesizeze în aceste cazuri, să tempereze și să normalizeze discursul media în audio-vizual, pentru a stopa răspândirea și escaladarea tensiunilor interetnice.

 Inițiatorii acestui apel sunt reprezentanți ai societății civile fără afiliere politică: ACCEPT, ActiveWatch, AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity), CEMO (Civil Elkötelezettség Mozgalom), Centrul FILIA, Euroregional Center for Public Initiatives, Institutul pentru Politici Publice, Liga Pro Europa, Societatea Academică din România, Centrul de Inovare Publică.

[1] Consiliul Europei a recomandat încă din 2012 reducerea pragului procentual de la care se aplică prevederile legii administrației publice locale în așa fel încât de această lege să beneficieze cât mai multe persoane aparținând minorităților naționale.

[2] Raportul Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței din 2014 recomandă autorităților române să “aplaneze tensiunile între populația majoritară și minoritățile etnice, să asigure un climat de toleranță și să ia măsuri acolo unde apar discursuri rasiste”. De asemenea, “ECRI mai recomandă ca autoritățile să asigure aplicarea principiului tratamentului egal privind etalarea și folosirea simbolurilor naționale și regionale și să remedieze orice încălcare a acestuia.”

Foto: thesocialmatter.blog