Biserica Adormirea Maicii Domnului

  Pe strada Ştefan Petică nr. 4 se află astazi Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, un aşezământ religios a cărui dată a înălţării nu se cunoaşte cu certitudine. Potrivit unei scrisori a lui Alexandru Papadopol-Calimah publicată în revista ”Convorbiri literare” în 1885, Patriarhul Macarie al Antiohiei şi diaconul Paul de Alep, aflaţi într-un periplu în Moldova prin anul 1653,  mărturisesc existenţa ”Bisericii Maica Precista, făcută cu nuiele şi cu clopotniţă la poartă”. Consemnarea face referire şi la bisericile Sf. Nicolae şi Sf. Ilie din Tecuci. Până la anul 1828 nu există prea multe mărturii despre sfântul locaş, în pisania de astăzi fiind menţionat doar faptul că biserica a suferit pagube în urma invaziei turcilor şi tătarilor. Se ştiu însă numele câtorva preoţi care au deservit sfântul locaş în acea vreme: Costea – 1766, Maftei – 1797, Trandafir – 1809, Dumitriu – 1809, Udrea şi Hrisant – 1828.  În perioada următoare până în 1927 se fac o serie de reparaţii şi modificări capitale pentru biserică: adăugarea unui pridvor, punerea unei noi temelii de cărămidă, construirea a două turle, a veşmântarului, a cafasului din material lemnos, care se află astăzi la 3 m deasupra pardoselii. Lucrările din 1927 au vizat soclul bisericii, strănile, duşumelele. Pentru învelirea acoperişului s-a folosit tablă zincată. Alte intervenţii asupra bisericii s-au mai făcut în 1950 la un deceniu după cutremur. 17 ani mai târziu, preotul Constantin Dediu iniţiază ample lucrări de consolidare care au constat în: schimbarea totală a temeliei, a strănilor, în locul catapetesmei de lemn s-a construit alta din cărămidă, s-a realizat din nou tencuiala interioară şi exterioară a pereţilor şi plafoanelor. Altarul şi pronaosul au plafonul orizontal iar naosul în formă de arc. Pictura în tehnica fresco, în stil neobizantin, a fost realizată de pictorul Anatolie Cudinoff ajutat de Ştefan Chioreanu. La 27 octombrie 1968, biserica a fost sfinţită de către PS Chesarie Păunescu al Dunării de Jos. Pentru a face câteva precizări vizavi de dimensiunile bisericii trebuie spus că altarul este lung de 6.70 m, înalt de 4 m şi lat de 4.60 iar naosul are 16 m lungime şi aproape 7 lăţime. Locaşul atinge înălţimea de 10 metri la nivelul turlei Pantocratorului. Biserica dispune totodată şi de obiecte cu valoare istorică şi artistică: catapeteasma pictată pe muşama înainte de anul 1800, o evanghelie îmbrăcată în argint donată de cavalerul Alexandru Sturza şi soţia sa Smaranda, o piatră funerară în naos cu inscripţie în limba greacă şi icoanele împărăteşti, a Sf. Constantin şi Elena şi cea a hramului. În anul 1985 când preot paroh era Vasile Ramfu, a fost restaurată pictura de către Elena Vasilescu, pentru ca doi ani mai târziu, la 27 septembrie, ÎPS  Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos să o resfinţească. Preotul Maricel Alupoaiei, numit ca paroh în 1990, are alături, din 1 aprilie, un alt slujitor al altarului, în persoana părintelui Petru Ojog, pe care l-a descris ca fiind tânăr şi destoinic. Lucrărilor deja efectuate de învelire a bisericii, scoatere a igrasiei, reabilitare a casei parohiale în urma inundaţiilor din 2007, introducere a unor sisteme de încălzire centrală în sfântul locaş etc., se vor adăuga operaţiuni mai complexe de: restaurare a picturii, confecţionare a unei catapetesme şi pardosire cu parchet. În perioada 1 – 15 august la acest sfânt locaş se desfăşoară slujbe conform tipicului, închinate Maicii Domnului. Slujba Vecerniei cu Litie şi Prohodul Maicii Domnului se vor oficia duminică seară, 14 august. De ziua hramului se vor împărţi pachete spitalizaţilor şi familiilor nevoiaşe ale parohiei.