Bugetul local a fost prejudiciat cu 14 miliarde lei (vechi). Consilierii locali acuzaţi de neglijenţă şi complicitate.

serviciul-de-ecarisal-zooland-tec-srl-tecuci-2015JPG

Zilele trecute, proprietarul acestui site (privat) a fost atacat pe ziarul oficial al primarului pentru că şi-a plimbat câinele în parc. Nu e greu de înţeles de ce este urmărit şi fotografiat în cele mai diverse locuri. Deoarece în articolele pe care le publicam dezvăluim matrapazlâcurile financiare ale primarului, sustinute de Consiliul local Tecuci. În perioada următoare avem în vedere publicarea mai multor documente oficiale care arată neglijenţe, inginerii financiare şi modul în care se cheltuiesc banii publici pentru a acoperi aceste şmecherii, cu efecte grave asupra bugetului local.


 

Ultimul raport al Camerei de conturi Galaţi a scos la iveală un prejudiciu adus bugetului local de 1.433.725 lei (14 miliarde lei vechi) printr-un mecanism de eludare a legii şi a neglijenţei Consiliului local şi al conducătorilor desemnaţe de aceştia.

De ce a ieşit la iveală acest prejudiciu şi mai ales de ce directorul în funcţie a fost schimbat de la Zooland la Rampa Rateş este un lucru ce poate fi uşor de înţeles. S-a creat presiune din interiorul PNL pentru a intra la butoane înainte de începerea Iarmarocului anual, desfăşurat în perioada urmatoare la Tecuci. Acesta este miza. Pe surse am aflat că persoana cea mai influentă în acest caz ar fi Constantin Grosu, consilierul personal al primarului Daniel Ţuchel. Ne-am întrebat, de ce dacă a fost incompetent la Zooland Tec srl, Cezar Croitoru este un bun manager la Rampa Rateş?

Dar să trecem la rezultatele raportului Camerei de conturi, document cel puteţi descărca de AICI şi care constată o sumă de nereguli grave.

1. Conform actului constitutiv al societăţii, obiectul de activitate nu include şi activitatea privind serviciile de ecarisaj.

2. La data prezentei misiuni de audit Primăria Municipiului Tecuci, reprezentată prin primarul Daniel Ţuchel, în calitate de concedent, nu a încheiat nici până astăzi cu SC Zooland Tec srl un contract de delegare a serviciului de ecarisaj.

3… pentru lucrări de prestări servicii către Primăria Tecuci au fost aprobate prin HCL iar fundamentarea acestora nu prevede un mod de calcul detaliat al sumelor ce compun cheltuielile materiale, cheltuieli cu munca vie, precum şi cantitatea programată. Astfel prevede reducerea tarifelor de la 21,82 la 15,05 lei (HCL72/14.04.2014) mai apoi o altă reducere de la 15,05 lei la 10,83 lei (HCL 6/29.01.2015). De unde rezultă că tariful pentru hrănire/habitat pe zi/câine practicat iniţial nu a fost corect fundamentat.

4. În susţinerea celor afirmate s-au prevăzut reduceri pentru capturarea de câini de la 26,61 lei la 7,96 lei şi pentru deparazitare de la 22,24 lei la 13,26 lei (toate aceste preţuri sunt fără TVA).

5. Nu s-au emis facturi lunare către UATM Tecuci deşi s-au întocmit procese verbale zilnic şi au fost confirmate în timp de reprezentanţii primăriei, denaturând rezultatele financiare încheiate de entitate în anul 2014.

6. Deşi numărul de câini s-a redus (400-600 de câini)  în 2013 la 100-200 de câini în în 2014 , nu a putut fi justificat cu acte.

7. Cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul serviciului nu s-a făcut pentru o perioadă de până la 14 zile lucrătoare conform prevederilor art. 15 din Regulamentul serviciului aprobat prin HCL nr. 120/14.06.2013 şi OUG nr. 155/2001.

8. Serviciul de ecarisaj s-a desfăşurat fără a avea la bază un contract de delegare de gestiune şi fără stabilirea redevenţei ce trebuie plătită către UATM Tecuci. (aici sunt multe nereguli serioase vezi pag 40-41 din documentul ataşat)

Cauza producerii abaterilor constatate se datorează neurmăririi de către Primăria Tecuci a modului de organizare, coordonare şi control al serviciului de ecarisaj în conformitate cu prevederile legale, precum şi a celor prevăzute în caietul de sarcini, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de ecarisaj.

INTERESANT!!  Numărul câinilor s-a redus la 100-200 capete, dar personalul a rămas acelaşi.

Desigur că după acest control, Consiliul local care este acţionar dar şi Primăria Tecuci care avea responsabilităţi pentru buna funcţionare a acestui serviciu, vor încerca să se spele pe mâini şi să paseze responsabilitatea doar în sarcina directorilor.

Publicarea următorului document rezultat în urma auditului Camerei de conturi, va oferi noi surprize. Credem că în toate celelalte societăţi înfiinţate sunt nereguli grave. Acestea sunt mecanisme bine gândite pentru sifonarea banului public.

Un articol relevant pe acesta teme cititi in ziarul FAVOR