Bustul lui Gheorghe Petrascu

Bustul lui Gherghe Petrascu din centrul TecuciuluiStr. 1 Decembrie 1918 nr. 71
Bustul celui mai ilustru fiu al Tecuciului, care domină de mai multă vreme scara valorilor picturii naţionale, s-a dezvelit la 23 septembrie 1995, cu ocazia marcării a 560 de ani de la prima atestare documentară a Tecuciului.
Lucrarea, de factură clasică, poartă semnătura sculptorului bucureştean Dumitru Pasima, autor al mai multor transpuneri în bronz şi ale altor personalităţi româneşti.
Acesta ni-1 înfăţişează pe Gheorghe Petraşcu la vârsta deplinei maturităţi, atunci când pictorul, asemenea lui Rembrandt, ajunsese să stăpânească toate secretele meşteşugului, unica motivaţie a existenţei sale fiind aceea de a dezvălui combustiile interioare ale sufletului, de a emoţiona şi tulbura prin culoare.