Catedrala Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Catedrala Sfântului Mare Mucenic GheorgheIn oraşul Tecuci, pîna în anul 1897 pe strada 13 septembrie (fosta starda a Catedralei ) a existat o biserică cu hramul Sfântul Gheorghe ce s-a distrus din cauza războiului din 1916-1918, astfel că în 1919 biserica a fost dărâmată.  Prin refacerea străzilor din oraş, în jurul vechii biserici s-au construit locuinţe, întrucât terenul nu a mai fost corespunzător pentru o nouă construcţie. Astăzi din vechea biserică a mai ramas sfântul pristol cu o cruce de piatră care aminteşte de existenţa acelei biserici.  Faţă de această situaţie Protopopul Nicolae Conduratu şi un comitet restrâns de credincioşi devotaţi ca : avocatul Codreanu Traian, It. col. Coman lonescu, D.C. Patron, V. Adam, Alecu Anastasiu, Maior Gh. Romleanu şi alţii, au iniţiat reconstruirea unei catedrale în oraşul Tecuci cu hramul Sfântul apostol Petru şi Sfântul Mucenic Gheorghe.  Catedrala oraşului Tecuci este răspunsul de mulţumire al oamenilor adus lui Dumnezeu pentru că „print-o potrivire tainică oraşul a rămas aproape neclintit în urma rezistenţei armate din primul război mondial ” Totodată s-a dorit ca această biserică „să fie o podoabă a acestei zone şi să impună admiraţia străinului călător „.
în acest scop Primăria oraşului Tecuci va pune la dispoziţia viitoarei catedrale, prin ordinul nr. 12849 din 23 octombrie 1937 suprafaţa de 7904 mp din Grădina Publică. Din cauza problemelor financiare punerea pietrei de temelie s-a făcut abia pe 31 iulie 1938 de către Prea Sfântul llarion Băcăoanul vicar al Episcopiei Romanului.
Proiectul Catedralei aparţine arhitectului loan D. Trainescu impreună cu fiica sa Magda. Lucrările au început în cursul anului 1938-1939 conduse de : profesor arhitect Trainescu D. loan, arhitect Trainescu I. Magda, arhitect Flavian Gh. Ionel (conducerea şi supravegherea lucrărilor), Palano losif – instructor italian (executarea lucrării).
Autorii şi iniţiatorii spirituali ai acestei construcţii monumentale, care au depus râvnă deosebită şi osteneală continuă au fost : Preot Nicolae Conduratu, Alecu Anastasiu, av. Corodeanu Traian, It. col. Coman lonescu, prof. I. Dorin, înv. Nicolae Lungu, Ion Gălbeniţă, Toader Turbatu, Toader Peneuş, D.C. Patron, Constantin Decuseară, Gh. Romleanu. Acest sfânt lăcaş s-a început a fi ridicat cu fonduri puse la dispoziţie de către donatorul Alecu Anastasiu şi contribuţia credincioşilor din Tecuci şi împrejurimi, precum şi subvenţii data de organele locale şi de stat.
Proiectul bisericii Catedrale Sfântul Gheorghe a fost acceptat de comisia parohială din 17 martie 1937 având umătoarele caracteristici: – Catedrala bisericii Sfantul Gheorghe se va construi in stil moldovenesc, compus din planul subsolului şi planul parterului.
Planul subsolului va fi folosit ca paraclis pentru slujbele celor adormiţi întru Domnul după datina străbună (în subsol s-au prevăzut 300 de cripte pentru osuare ce vor putea fi procurate de credincioşi pentru depunerea osemintelor). De asemenea s-au prevăzut 3 locuri pentru îngroparea ctitorilor bisericii, din care unul este ocupat prin înhumarea lui Alecu Anastasiu, iar două locuri în prezent sunt libere .
Planul parterului este conceput în plan treflat cu abside laterale, având trei turle dintre care una deasupra naosului (deschidere de aproape 10 metri şi cântăreşte 2300 de kg ), iar celelalte două deasupra părţilor laterale ale pridvorului, unde sunt şi clopotele bisericii.
Cupola mare precum şi cele două turle mici sunt poligonale la exterior şi circulare la interior, cu arcade exterioare în jurul ferestrelor, iar decorul exterior ca şi al întregii biserici, cu cărămizi aparente, smălţuite în două culori alternând cu asize lucrate în praf de piatră în şiruri suprapuse.
întreaga construcţie este din beton armat şi zidărie de cărămidă presată. In faza de proiect lucrările la catedrală erau evaluate la 4.800.000 iei ( în 1937 ).
Biserica are 35 de metri lungime, 12 metri lăţime pronaos, 22 de metri lungime abside laterale, 10 metri diametru cupolă, 35 de metri înălţime.
Din anul 1938 şi până în 1944 construcţia a fost ridicată „la roşu” şi a fost învelită cu tablă. Din anul 1945 şi până în 1950 s-au executat finisaje interioare şi exterioare. Intre anii 1967-1968 a fost executată pictura bisericii de către meşterii zugravi Gh. Răducanu ( turla, absidele ) şi losif Vass (altar, pronaos, tinda).
Pe 12 octombrie 1969 P.S. Chesarie Păunescu episcopul Dunării de Jos, însoţit de un numeros sobor de preoţi şi credincioşi, a sfinţit biserica.Părintele profesor Mircea Păcurariu remarca biserica tecuceană printre puţinele edificii religioase monumentale ridicate în perioada comunismului ( IBR vol. III ).
După Revoluţie, Catedrala, sub oblăduirea P.S. Casian şi prin iniţiativa P.C. Părinte Ramfu Vasile intră într-un proces de renaştere materială şi spirituală.
Pictura bisericii este restaurată şi renovată de către pictorii Şuşnea Valeriu şi Doru Istrati.Slujbele zilnice fac din Catedrală un loc de linişte şi de încărcare duhovnicească.
Catedrala tecuceană, spune P.S. Casian, „oglindeşte nu numai fiinţa oraşului, nu numai concepţia de credinţă religioasă şi morală a credincioşilor săi, ci arată prin măreţia ei, trecutul unei vieţi creştine înfloritoare şi pilduitoare, de unde generaţia actuală şi viitoare să se inspire pentru o viaţă autentic creştină în duhul evlaviei strămoşeşti”.