Cine sunt vinovaţii în scandalul sporurilor nelegale?

Soluţia oferită de primar este una electorală?

În anul 2009, Consiliul Local al municipiului Tecuci a aprobat o hotărâre prin care a acordat angajaţilor Primăriei mai multe sporuri salariale. Hotărârea de consiliu local a fost validată de Instituţia Prefectului, a primit aviz de legalitate iar primarul Eduard Finkelştain a pus în executare prevederile acesteia. Propunerea de acordare a acestor sporuri a venit din partea Sindicatului din Primărie – Sindicatul Sindtec.    
 
În anul 2011, Curtea de Conturi a constatat că sporurile ce au fost acordate de Consiliul Local Tecuci angajaţilor din Primărie sunt nelegale. Ciudat este şi faptul că la vremea respectivă Instituţia Prefectului a acordat aviz de legalitate acestei hotărâri de consiliu.

Astăzi observăm că şi instanţa de judecată prin decizia nr. 439/15.ian.2014 a Curţii de Apel Galaţi a constatat că raportul Curţii de Conturi este legal.

Deci cine se face vinovat pentru această situaţie creată: fostul primar, sindicatul Sindtec care a avut iniţiativa de acordare a acestor sporuri, consiliul local care le-a aprobat, ori Instituţia Prefectului care a dat avizul de legalitate? Dacă funcţionarii ar refuza să restituie sporurile primite necuvenit acţiunea în regres ar trebui îndreptată împotriva foştilor consilieri locali? Totuşi Codul civil spune că angajaţii de la stat care primesc sporuri necuvenite ar trebui să le restituie fiindcă ar constitui o îmbogăţire fără just temei.

Paralela-45-Tecuci-Concedii

Dar tot Codul civil spune că în cazul sporurilor primite necuvenit de la instiţutii publice salariaţii nu ar fi obligaţi la plata unor dobânzi, ci doar restituirea sumelor fiindcă sumele de bani ale instituţiilor publice depozitate în Trezorerie nu sunt purtătoare de dobânzi iar instituţiile publice nu realizează profit. Deci chiar pentru angajaţi la restituirea sumelor nu s-ar putea reţine profitul nerealizat cum ar fi în cazul societăţilor comerciale.

Propunerea ar fi ca sporurile primite să fie restituite de salariaţi ca să nu intre sub incidenţa îmbogăţirii fără justă cauză, iar penalităţile care au fost prevăzute în raportul Curţii de conturi şi menţinute de instanţa de judecată să fie plătite de foştii consilieri locali (inclusiv cei care la vremea respectivă se aflau în opoziţie: Papuc, Negru) pentru că au aprobat o hotărâre nelegală.

About the Author

Marian Topriceanu
Vezi profilul acestuia pe FACEBOOK