Consiliul Local Tecuci convocat in şedinţa ordinară la data de 23.aug.2016, orele 16:00 – DOCUMENTE

Vot in Consiliul Local Tecuci

Dispozitie convocare sedintă ordinară ( Descarcă documentul de AICI )
Proces- Verbal ședință de îndată 08.08.2016 ( Descarcă documentul de AICI )

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Bibliotecii Municipale ,,Stefan Petica” Tecuci. ( Descarcă documentul de AICI )
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de examinare si respectiv in comisia de solutionare a contestatiilor,in vederea promovarii in grad a dnei Popovici Daniela Cristina – consilier juridic in cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
3. Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc sa aiba calitatea de administrator de imobile,a reorganizarii comisiei de solutionare a contestatiilor pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de imobile precum si modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru atestarea administratorilor de imobile.( Descarcă documentul de AICI )

4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. – Construire Spatiu Comercial,Strada Pietii, nr.1, Municipiul Tecuci, Judetul Galati.( Descarcă documentul de AICI si AICI)
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitare statuie C.F.R. din Municipiul Tecuci”.( Descarcă documentul de AICI si AICI)
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programulu de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci,pe anul 2016.( Descarcă documentul de AICI , AICIAICIAICIAICI)

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al U.A.T.Municipiului Tecuci pe trimestrul II 2016.( Descarcă documentul de AICI , AICIAICI )
8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a Societatii ”Zone Verzi Tec” S.R.L.Tecuci,pe anul 2016.( Descarcă documentul de AICI )
9. Proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr.103160/07.11.2011,incheiat intre Municipiul Tecuci si Socieatea ,,ZONE VERZI –TEC”S.R.L.Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )

10. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Administrare a cimitirului municipal prin atribuire directa Societatii ”Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
12. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea ”RAMPA RATEȘ” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )

13. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea ”CIMITIRUL ETERNITATEA” S.R.L. Tecuci .( Descarcă documentul de AICI )
14. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea” PIEȚE PREST Tec” S.R.L.Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
15. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în adunarea generală a asociaților, la Societatea ”ZOOLAND Tec” S.R.L.Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )

16. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea ”ECOPREST Tec” S.R.L.Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
17. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea ”ECOGROUP Tec” S.R.L.Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
18. Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui IONESCU GABRIEL în funcția de administrator/Director general al Societății „CIMITIRUL ETERNITATEA” S.R.L. Tecuci. ( Descarcă documentul de AICI )

19.Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului GROSU DANIEL VIRGIL în funcția de administrator/director general al Societății ” PIETE PREST TEC” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
20. Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului TUDOR SPIRIDON în funcția de administrator/director general al Societății ” ZOOLAND TEC” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
21. Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui GRUMĂZESCU IONEL în funcția de administrator /Director general al Societății „ECOPREST TEC” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )

22. Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui STANCIU DRAGOȘ NICOLAE în funcția de administrator/Director general al Societății „ECOGROUP TEC” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
23. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a contractului de mandat al domnului Curteanu Traian – director executiv al Societății ”ZONE VERZI TEC” S.R.L. Tecuci și desființarea acestei funcții din cadrul societății.( Descarcă documentul de AICI )
24. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a contractului de mandat al domnului Naum Adrian – director executiv al Societății ”CIMITIRUL ETERNITATEA” S.R.L. Tecuci și desființarea acestei funcții din cadrul societății.( Descarcă documentul de AICI )

25. Proiect de hotarare privind desființarea funcției de director executiv în cadrul Societății ”RAMPA RATES” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
26. Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în funcția de director executiv al Societății ”Pieţe Prest Tec” S.R.L. Tecuci.( Descarcă documentul de AICI )
27. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a contractului de mandat al drei Sofronie Mirabela Anca – director executiv al Societății ”ZOOLAND TEC” S.R.L. Tecuci și desființarea acestei funcții din cadrul societății.( Descarcă documentul de AICI )

28. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a contractului de mandat al dlui Avram Virgil – director executiv al Societății ”ECOPREST TEC” S.R.L. Tecuci și desființarea acestei funcții din cadrul societății.( Descarcă documentul de AICI )
29. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a contractului de mandat al dlui Maftei Costel – director executiv al Societății ”ECOGROUP TEC” S.R.L. Tecuci și desființarea acestei funcții din cadrul societății.( Descarcă documentul de AICI )

30. INFORMARI, INTERPELARI, PETITII.