Contribuţia tecucenilor la realizarea Unirii Principatelor de la 24.ian.1859

Contribuţia tecucenilor la realizarea Unirii

    Ieri dimineaţă, în faţa monumentului închinat Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul municipiul nostru, alături de reprezentanţii administraţiei locale, instituţiilor de cultură şi de învăţământ sau cadrelor militare, s-au adunat peste 800 de persoane pentru a sărbători Unirea Principatelor, eveniment care s-a petrecut cu 159 de ani în urmă.

    Cu acest prilej, preoţii au oficiat o slujbă de Te-deum, s-au rostit discursuri emoţionante, s-au depus coroane de flori şi s-a dansat hora Unirii în care s-au prins atât cei vârstnici, cât şi tinerii.

    Ţinând cont de faptul că ne aflăm în Anul Centenarului Marii Uniri, ne-am propus să aducem în centrul atenţiei tecucenilor demersurile susţinute şi entuziaste ale înaintaşilor lor pentru materializarea Unirii de la 1859.

 În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tecucenii au contribuit din plin la scrierea câtorva pagini glorioase în marea carte de istorie a patriei. Prima dintre acestea poartă preţiosul sigiliu al Unirii celor două țări românești ce avea să se desăvârșească la începutul anului 1859.

Cu ocazia marii adunări populare din centrul târgului, din ziua de 1 iunie 1856, „s-a compus şi subscris Declaraţia Unirii Principatelor“ de către „toate clasele societăţii“ (…), protoiereul Dumitrescu, boierii, negustorii, cultivatorii de pământ“ (I. Missail). Participanţii au susţinut necesitatea Unirii sub un domnitor adus din străinătate, înfiinţarea unei capitale „la hotarele ambelor principate“ [Focşani, n.n.]. Tot atunci s-a constituit un Comitet Unionist alcătuit din şapte membri în frunte cu protopopul Gheorghe Dimitriu, directorul Tribunalului Ioniţă Hrisanti şi profesorul Gheorghe Nicoleanu care, ulterior, din cauza faptului că devenise unul din cei mai vajnici unionişti din ţinut, a fost transferat în mod samavolnic de către caimacamul Nicolae Vogoride la o școală din Focşani.

Sarbatorirea-unirii-principatelor-Tecuci-2018 - 7  La rândul său protopopul Gheorghe Dimitriu din Tecuci (tatăl scriitorului Calistrat Hogaș) a fost destituit, pe 11 aprilie 1857, din dispoziția Caimacamului N. Vogoride – ca urmare a aderării sale la mișcarea pentru realizarea Unirii Principatelor. Atunci, un grup de tecuceni revoltați, după ce s-au strâns la casa acestuia de ziua numelui, l-au îndemnat pe  părintele protopop să meargă împreună cu ei până la Țigănești pentru a se plânge de samavolnicia întâmplată chiar Ecaterinei Conachi Vogoride. Văzând cele vreo douăzeci de trăsuri care ajunseră în capul scărilor palatului, Cocuța a ieșit afară pentru a vedea despre ce este vorba. Aflând motivul care i-a determinat pe tecuceni să vină până la ea, aceasta i s-a adresat celui demis: „Rog, pe Cucernicia ta, să pleci neapărat mâine la Iași și să-i duci această scrisoare din parte-mi“  Caimacamului.  Vogoride se pare că l-a reintegrat în funcția de protopop numai după ce soția sa a refuzat să vină la Iași pentru a primi pe ambasadorii puterilor protectoare. (G. G. Ursu).

La rândul său, cel mai important intelectual din localitate din acea perioadă , istoricul Al. Papadopol-Calimah a publicat în gazeta „Zimbrul“  de la Iaşi, la începutul lunii iunie 1856, un important articol de atitudine subliniind importanţa Unirii în evoluţia ulterioară a poporului român şi în care pleda pentru „o unire de români cu români“ pentru că „moldovenii şi muntenii sunt un singur neam“.

Demn de remarcat este şi un alt gest al tecucenilor, ei reuşiseră să se situeze pe locul trei în Moldova Sarbatorirea-unirii-principatelor-Tecuci-2018- 8(după Iaşi şi Roman), la numărul de abonamente făcute pentru gazeta unionistă „Steaua Dunării“. Acestor eforturi susţinute li se adaugă primirea entuziastă făcută, în primăvara anului 1857, comisarilor Sardiniei şi Franţei, precum şi denunţarea trădării intereselor ţării şi abuzurilor de către caimacamul Nicolae Vogoride.

În aceeași perioadă, tecucenii care „au dovedit atâta patriotism și foc“ (Grigore Balș) pentru cauza măreață a unirii, în frunte cu Ioniță Hrisanti, reușesc să sustragă din palatul de la Țigănești, desigur și cu complicitatea Cocuței Conachi Vogoride, corespondența secretă cu agenții Sublimei Porți de către Caimacamul Nicolae Vogoride care intenționa să falsifice alegerile. Scrisorile compromițătoare au fost publicate, ulterior, în gazeta „L´Étoile du Danube“ ce apărea la Bruxelles.

Cu prilejul câștigării alegerilor de către Alexandru Ioan Cuza în cadrul Colegiului proprietarilor mici din districtul Tecuci, la sfârșitul anului 1858, boierul Petre Anastasiu în casele sale aflate chiar pe locul în care se află clădirea actualei Primării a organizat în cinstea sa un banchet, participanţii urându-i, pentru prima oară, deputatului lor să ajungă Domn. Cum Cuza trebuia să se deplaseze cât mai repede spre Capitala Moldovei pentru a fi prezent în Adunarea Electivă, tecucenii nu au ezitat să-i pună la dispoziție o șaretă cu patru armăsari negri pe care acesta avea să-i păstreze, ulterior, ca amintire (Gh. Ghițulescu, „Curierul Tecuciului“).

Sarbatorirea-unirii-principatelor-Tecuci-2018 - 9  În momentul în care Al. I. Cuza a fost ales ca Domnitor al celor două Principate, oamenii din localitate i-au trimis, pe 25 ianuarie 1859, o telegramă felicitându-l pentru „coroana a cinci milioane de români“ care i-a fost pusă pe cap de reprezentanţii „Adunării patriotice a Valahiei, sora Moldovei“. Şi tot tecucenii i-au acordat, în ziua de 30 decembrie 1863, Domnitorului Principatelor Unite – „adevăratul Părinte al Patriei“ – o diplomă specială şi un medalion din aur cu briliante în semn de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru „secularizarea averilor mănăstireşti naţionale înstrăinate de călugării greci“ şi pentru consolidarea statului naţional.

Al. I. Cuza s-a dovedit a fi rămas personalitatea politică cea mai respectată şi iubită de localnici, motiv pentru care, la numai un an de la detronarea sa, tecucenii l-au ales deputat în Colegiul micilor proprietari.

(Ştefan Andronache „Tecuciul şi împrejurimile sale“, ghid turistic, Grapho Press, Tecuci, 2016)

Sarbatorirea-unirii-principatelor-Tecuci-2018 - 2 Contributia tecucenilor la realizarea Unirii Sarbatorirea-unirii-principatelor-Tecuci-2018 - 4 Contributia tecucenilor la realizarea Unirii