Convocarea Consiliului local în ședință de îndată , în data de 31.05.2017 ora 16

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci

Convocarea    Consiliului    local   Tecuci    în   ședință   de   îndată,    în   data   de 31.05.2017,   orele   16.00, în  sala  de  ședinte   a  U.A.T.   Municipiul    Tecuci,   cu  urmatoarele proiecte  ale ordinii  de zi:

  1. Proiect  de  hotărare    privind    aprobarea   incheierii    unui      contract    de   servicii   de  reprezentare  juridică  in proces cu S.C. Romlux  Lighting Company  S.A, în dosarul nr.2005/121/2017.
  2. Proiect  de  hotărare   privind   completarea    anexei   nr.1  la  H.C.L.   nr.172/29.12.2016 privind  tariful  de inchiriere   spații cu teren  aferent  spațiilor  ocupate  ce vor fi practicate  de Societatea  “Compania   de Utilitati  Publice”  Tecuci.

Primar , Catalin Constantin Hurdubae

Avizat, Secretar UAT Municipiul Tecuci , Jr. Fotache Valerica

 

Dispozitie sedinta de indata din 31.05.2017

Ph nr.2 – Completare anexa nr.1 la HCl172 din 29.12.2016 privind tariful de inchiriere spatii CUP Tecuci