Convocarea Consiliului local Tecuci in sedinta extraordinara, in data de 09.01.2017 orele 16.00

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci

Convocarea  Consiliului  local Tecuci  în şedinţă  extraordinară, în data de 09.01.2017  orele 16:00, în sala de şedinţe  a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect  de hotărâre privind  acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare din  excedentul bugetului local pe anul2016. Descarcă documentul de AICI
P R I M A R,  Cătălin Constantin Hurdubae    
AVIZAT, SECRETAR  U.A.T. Municipiul Tecuci 
* Dispoziţie completare ordine de zi sedinţă extraordinară 09.01.2017.   Descarcă documentul de AICI
* Proiect de Hotărâre privind  modificarea anexei 1 la contractul de concesiune încheiat între Municipiul Tecuci şi Societatea Zone Verzi.   Descarcă documentul de AICI