Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 09.06.2017, orele 16

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  09.06.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr.148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spațiile cu destinație de locuințe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii activităților serviciului public de salubritate nr. 84 B/14.06.2013, încheiat cu Societatea ”Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea ”Ecoprest Tec” S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea ”Ecogroup Tec” S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii activităților din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.118/2013 și modificat prin H.C.L.nr.87/27.04.2017. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.120/2013 și modificat prin H.C.L. nr.186/29.12.2017. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a cimitirului municipal prin atribuire directă Societății ”Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.57/23.08.2016. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății .”Ecogroup Tec ” S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății .”Ecoprest Tec ” S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ  Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății .”Zooland Tec ” S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind  acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ  Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății .”Cimitirul Eternitatea ” S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae