Funcţii de referent şi consilier scoase la concurs de Primăria Tecuci

angajari

ATENTIE!!! Anuntul nu a aparut pe site-ul ANFP, posturi.gov.ro

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada : 07.09.2015,orele 10 – proba scrisa și 09.09.2015, orele 11 – interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante în structura organizatorică a UAT Municipiul Tecuci, respectiv:

– referent de specialitate Compartiment Autorizări Construcții din cadrul Direcției Arhitect Șef
– consilier debutant Compartiment Fond locativ din cadrul Direcției Arhitect Șef
– consilier debutant Compartiment Avize din cadrul Direcției Arhitect Șef
– consilier superior Serviciul Fonduri Europene.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României (06.08.2015) la Compartimentul Registratură – PF.

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Urmărire, Încasare, Executare Silită – Persoane Fizice;
– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Urmărire, Încasare, Executare Silită – Persoane Fizice;
– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Urmărire, Încasare, Executare Silită – Persoane juridice;
– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment încasări amenzi – Serviciul Registratură, Venituri, Executare silită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 septembrie 2015, ora 10, proba scrisă; 4 septembrie 2015, ora 11, proba interviu. Dosarele se depun până în 22 august.

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
-consilier juridic asistent – Compartiment Legalitate documente din cadrul Serviciului Cancelarie – Juridic;
-consilier juridic debutant – Compartiment Juridic din cadrul Serviciului Cancelarie – Juridic (2 posturi);
-consilier debutant din cadrul Biroului Agricol.

Concursul are loc în perioada: 01-09-2015, orele 10 – proba scrisa și 03.09.2015, orele 11 – interviul. Dosarele se depun până în data de 20 august.

Alte funcții plus criteriile, bibliografia și documentele necesare la dosar le găsiți la secțiunea Anunțuri a site-ului municipiultecuci.com sau afișate la avizierul Primăriei.