Încetarea de drept a mandatului de consilier a viceprimarului Hulea Mitică

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 1090/121/2015
Data inregistrarii 13.03.2015
Data ultimei modificari: 03.03.2016
Sectie: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: obligaţia de a face
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
FILIALA JUDEŢEANĂ A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – PSD GALAŢI Reclamant
CONSILIUL LOCAL TECUCI Pârât
SECRETARUL U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, STAICU IULIANA GETA Pârât
PRIMARUL MUNICIPIULUI TECUCI, TUCHEL GERHARDT DANIEL Pârât
HULEA MITICĂ Intervenient

Şedinţe

03.03.2016
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local Tecuci. Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a secretarului UAT municipiul Tecuci. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul secretarul UAT municipiul Tecuci ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă. Admite în parte acţiunea formulată de reclamantă Filiala Judeţeană a Partidului Social Democrat în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local Tecuci şi Primarul municipiului Tecuci. Obligă pârâţii să adopte o hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Tecuci a numitului Hulea Mitică. Respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. Respinge ca nefondată cererea de intervenţie formulată de intervenientul Hulea Mitică. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Galaţi, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 03.03.2016.
Document: Hotarâre    03.03.2016