Însoţitorii persoanelor cu handicap din Tecuci ce au fost demise de Primarul Daniel Ţuchel şi-au recăpătat drepturile în instanţă

Persoana-cu-handicap-locomotor

În dosarul nr. 4835/121/2014 instanţa de judecată a constatat abuzul săvârşit de Primarul Daniel Ţuchel şi ca urmare a acestui delict a hotărât ca doamna Nacu Ionica să fie reîncadrata în postul deţinut anterior. Prin aceiaşi sentinţa nr. 1462/2014 Tribunalul Galaţi a mai hotărât că doamnei Nacu Ionica să îi fie plătite toate drepturile salariale indexate şi reactualizate de la data demiterii abuzive şi până la data reîncadrării.

Ca şi în alte cazuri prezentate de noi, ex. Popovici Nona în dosarul 360/121/2013, Constantin Mihai în dosarul 6208/121/2013 şi alţii cetăţenii municipiului Tecuci vor fi obligaţi să plătească despăgubiri din impozite şi taxe pentru demiterile abuzive comise de Primarul municipiului Tecuci.

Aşteptăm ca primăria să posteze în ziarul „Tecuceanul” valoarea tuturor platilor făcute după pierderea proceselor în care a fost implicată pentru acţiuni abuzive. Poate să posteze şi în „vuvuzeaua” neoficială, copia acestui site, căci pentru asta sunt plătiţi.

 
Tip soluţie: Admite cererea
Soluţia pe scurt: Admite contestaţia. Constată nulitatea absolută a deciziei nr.307/9.07.2014. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei, respectiv reîncadrarea contestatarei pe postul anterior. Obligă pe intimata către contestat oare la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat con testatoarea. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Document: Hotărâre 1462/2014 22.10.2014