Note referitoare la familia Cincu

Anton Cincu

În numarul 624 al acestei publicaţii am relatat cum revista „Tecuciul Cultural’’ nr.3 din iunie 2006, sub semnătura lui Tase Dănăilă, a tipărit un text cu titlul „Anton Cincu – Omul şi faptele sale’’, de fapt un plagiat. Modul acesta de abordare este specific inşilor care ţin cu orice preţ să arate altfel decăt în realitate.

    Cărturarul de mare probitate care a fost Demostene Russo, referindu-se la asemenea cazuri,îi defineşte a fi ,,plăsmuitori’’ ce recurg la diverse trucuri cu scopul de a da valoare de autencitate falsului, inventând „fel de fel de împrejurări ce înfrumuseţează istoria’’. Dar „ştiind că scoate numai din capul lui lucruri închipuite, va fi prins imediat, amestecă adevărul cu invenţiunea.’’
  Este şi cazul pe care îl avem în atenţie în situaţia când cel care semnează susţine cum arfimaţiile lui ar fi ,,conform documentaţiei de care dispunem, care este extrem de stufoasă şi interesantă’’, dar fără a indica măcar un singur ,,înscris’’ din acelea pe care pretinde că le are. Întrebarea ar fi ; De ce ? Răspundem noi ; Fiindcă nu are cunoştinţă de vreun astfel de document, totul rezumându-se  la textul din 1931. Prin acest mod de abordare a demersului său, confirmă punctul de vedere al istoricului mai sus menţionat anume că ,,Falsificatorul  îşi dă silinţa a prezenta fabricatul său ca întrunind toate condiţiunile de autenticitate’’. Iar pentru că documentaţia referitoare la neamul Cincu există, venim şi noi cu unele date din surse sigure privitoare la respectivul neam.
   În lucrarea semnată de profesorii universitari Constantin A. Stoide şi Ioan Caproşu cu titlul ,,Relaţiile economice ale Braşovului cu Moldova’’, Chişinău,1992, găsim menţionaţi negustori angrosişti, printre alţii ;,,Cincu Ioan, negustor din Sibiu, paginile 107,119,124,190 ;Cincu Tudoran, negustor, pagina 124 ; Cinculeşti, familie de negustori şi zarafi din Sibiu, Braşov şi Bucureşti, pagina 124.’’ La pagina 266 există un capitol intitulat ,,Negoţul cu târgul Tecuci’’. Toate afirmaţiile din lucrare au suport strict documentar.
   Nu există, ori nu cunoaştem noi, informaţii din care să rezulte o anume dată la care familia Cincu, respectiv serdarul Tudoran, s-a stabilit în Tecuci. Într-o ,,Vidomostie (listă) de boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1829, Ţinutul Tecuciului’’ nu e înregistrat nici un nume Cincu, aşa cum sunt, de exemplu, Costache Conachi, Constantin Vidră, Ilie Stupul, Gheorghe Şărban, Andoni Corban (socrul lui Tudoran n.n.), Constantin Vârlănescu etc., în total 57 de boieri.
   În documentul cu titlul ,,Listă de toţi boierii si fii di boieri aflători în cuprinsul acestui ţinut Tecuci’’, nu se află numele Cincu. Catagrafia (Recensământul) din anul 1831, Târgul Nicoreşti, înscrie pe Tudoran Cincu la rubrica ,,privilegiaţi fără dare’’ (bir n.n.) cu specificaţia ,, cei din neamuri’’, iar la rubrica ,,cuprinderea cărţilor fiştecăruia cu veleatul’’ ( anul n.n.) scrie ;,,din (1)823 maiu 5, tatăl său a fost la niamuri’’… citeste intreg articolul
sursa:  tecucicoltderai.blogspot.ro