Primaria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea a 4 funcţii publice

concurs-consilier-juridic-Tecuci

 

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
 1. consilier juridic asistent – Compartiment Legalitate documente din cadrul Serviciului Cancelarie – Juridic;
 2. consilier juridic debutant – Compartiment Juridic din cadrul Serviciului Cancelarie – Juridic (2 posturi);
 3. consilier debutant din cadrul Biroului Agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic asistent:
  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • cunoştinţe de operare PC nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier juridic debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • consilier debutant din cadrul Biroului Agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti – inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală;
  • cunoştinţe minime de calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 septembrie 2015, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane şi funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, telefon 0372364177.

31 iulie 2015