Proiectele aprobate în şedinţa de îndată

Sala-conferinte_protecuci.ro

Sala-conferinte_protecuci.ro   Consiliul Local Tecuci s-a întrunit joi, 31 ianuarie 2013, în şedinţă de îndată pentru a  aproba următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării comisiei de atestare a persoanelor fizice care au calitatea de administrator de imobile, a reorganizării comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a atestării administratorilor de condominii.
2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie la Spitalul Anton Cincu Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii PUG.
4.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a conducătorilor serviciilor şi instituţiilor publice de interes local.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014.
6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local referitor la înfiinţarea unei clase profesionale cu profil tâmplărie în cadrul Şcolii Generale Ion Petrovici Tecuci.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2013-2018 şi a Planului local de acţiune pentru anul 2013.
8. Proiect de hotărâre privind amânarea aplicării tarifului pentru deşeurile municipale aprobat prin HCL nr.14/03.08.2012
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2013.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de reabilitare drum de exploatare.
11. Informare privind situaţia financiară la Spitalul municipal A. Cincu Tecuci.

Ordinea de zi a fost completată cu:
Proces verbal al şedinţei ordinare din 31 decembrie
Proiect privind excluderea temporară a domnului Oancă Samir
Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice la Spitalul Municipal