Şedinţă extraordinară a Consiliului local, mâine 8 iulie 2014

Vot in consiliu
Marţi, 8.07.2014, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară. Întrunirea are loc în sala de şedinţe a UAT Municipiul Tecuci, la ora 8, pe ordinea de zi fiind următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, completare etapa 2007 – 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2014.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat şi lista de investiţii 2014.

4. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind stabilirea şi încasarea taxei de habitat cu destinaţia salubrizare.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statutului de funcţii ale serviciului Public Local de Asisteţă Socială.

Zanette

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă şi reprezentarea juridică de către Spitalul Municipal ,,Anton Cincu’’ din Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – extindere Spaţiul comercial- str. 1 Decembrie 1918, nr. 115, municipiul Tecuci, jud. Galaţi.

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dl. Mircea Iulian din funcţia de administrator/ director al Societăţii Zone Verzi Tec SRL Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind revocarea dl. Mocanu N. Iulian din funcţia de administrator/ director general al Societăţii Zooland Tec SRL Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind revocarea d.nei Maros Iordana Daniela din funcţia de administrator/ director general al Societăţii Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind revocarea d.lui Cîmpanu C. Tudor din funcţia de administrator/director general al Societăţii Ecoprest Tec SRL Tecuci.

13. Proiect de hotărâre privind revocarea d.lui Pintilie Dănuţ din funcţia de dirrector executiv al Societăţii Pieţe Prest Tec SRL Tecuci.

14. Proiect de hotărâre privind revocarea d.lui Goia Daniel din funcţia de director executiv al Societăţii Ecogroup Tec SRL Tecuci.

15. Proiect de hotărâre privind revocarea d.lui Ştefan Florin Nicuşor din funcţia de director executiv al Societăţii Rampa Rateş SRL Tecuci.

16. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al UAT Municipiul Tecuci, prin revocare, a d.lui Radovei Dănuţ Petrică.

17. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului UAT Municipiul Tecuci.