Sedintă ordinară a Consiliului Local Tecuci convocată în 25.mai.2017 ora 16

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci
 1.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al Dlui Pârvu Constantin. Documentul poate fi descărcat de AICI
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2017. Documentul poate fi descărcat de AICI
 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli prin redistribuire de credite între trimestre, pe anul 2017. Documentul poate fi descărcat de AICI
 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ”Piețe Prest Tec” S.R.L. Tecuci. Documentul poate fi descărcat de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ” Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L. Documentul poate fi descărcat de AICI
 6.  Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de performanță și a burselor medicale pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017. Documentul poate fi descărcat de AICI
 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.15938 din 24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci și Ștefan Gheorghe.  Documentul poate fi descărcat de AICI
 8.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.88/27.04.2017.  Documentul poate fi descărcat de AICI
 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea municipiului Tecuci din str. Anton Cincu.  Documentul poate fi descărcat de AICI
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuință.  Documentul poate fi descărcat de AICI
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci. Documentul poate fi descărcat de AICI
 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Documentul poate fi descărcat de AICI
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Popa Mihaela Rodica. Documentul poate fi descărcat de AICI
 14.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mîrza Vasilică Cristinel. Documentul poate fi descărcat de AICI
 15.   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de specialitate nr.2 ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura” a Consiliului Local Tecuci.  Documentul poate fi descărcat de AICI
 16. Informări, interpelări, petiții
– Raportul Camerei de Conturi Galați privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), Municipiul Tecuci , Județul Galați, 14.04.2017.  Documentul poate fi descărcat de AICI