Lacase de cult

Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena

Biserica este situată pe strada Căpitan Gheorghe Decuseară nr.12. Piatra de temelie a acestui sfânt locaş a fost pusă în anul 1990, pe atunci biserica fiind afiliată parohiei Adormirea Maicii Domnului. Abia patru ani mai târziu s-a înfiinţat parohia Sf. Împăraţi. Până la ridicarea bisericii propriu-zise slujbele au fost săvârşite într-un paraclis. În 2005 pe 17 decembrie Î.P.S. Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos a sfinţit biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena.


Biserica Sfinţii Voievozi Noi

Biserica datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a fost ridicată cu materiale din construcţia bisericii fostului sat Ocheşeşti , situat aproape de Ungureni, care a fost demolată. 30% din materialele fostei biserici din Ocheşeşti au fost folosite la ridicare locaşului ce are hramul Sfinţii Voievozi Noi.


Biserica Sf. Voievozi Vechi

În ciuda puţinelor date existente despre bisericile tecucene datorită vicisitudinilor prin care a trecut oraşul, este totuşi cert faptul că înaintea actualei biserici Sf. Voievozi Vechi datată din 1838 au mai existat alte aşezăminte. Biserica este ctitorie a spătarului Constantin Vidră, născut la 1784 în satul Burdusaci din ţinutul Tecuciului . Documentele pomenesc în anul 1845 ca slujitori la această biserică pe „săchilar Gheorghe Decuseară, Vasilie sin (fiu) lui Mihai şi Gheorghe Patrichi”.