shopify
analytics tool

Lacase de cult

Biserica Sfinţii Voievozi Noi

Biserica datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a fost ridicată cu materiale din construcţia bisericii fostului sat Ocheşeşti , situat aproape de Ungureni, care a fost demolată. 30% din materialele fostei biserici din Ocheşeşti au fost folosite la ridicare locaşului ce are hramul Sfinţii Voievozi Noi.


Biserica Sf. Voievozi Vechi

În ciuda puţinelor date existente despre bisericile tecucene datorită vicisitudinilor prin care a trecut oraşul, este totuşi cert faptul că înaintea actualei biserici Sf. Voievozi Vechi datată din 1838 au mai existat alte aşezăminte. Biserica este ctitorie a spătarului Constantin Vidră, născut la 1784 în satul Burdusaci din ţinutul Tecuciului . Documentele pomenesc în anul 1845 ca slujitori la această biserică pe „săchilar Gheorghe Decuseară, Vasilie sin (fiu) lui Mihai şi Gheorghe Patrichi”.


Biserica Sf. Ioan Botezătorul

Această biserică, una dintre cele mai spaţioase ale oraşului, a fost ridicată în anul 1850 în urma contribuţiei băneşti a serdarului Teodor Cincu şi a soţiei sale Smaranda. Edificiul religios a fost ridicat pe locul…