shopify
analytics tool

Tecuciul în cartea poștală. Din cele mai vechi timpuri și până astăzi (III)

Tecuciul în cartea poștală III

 Nu putem încheia șirul aprecierilor noastre fără a face și câteva referiri la autorii imaginilor imortalizate pe placa sau pelicula fotografică, suporturi de ordin tehnic ce aveau să servească, ulterior, la realizarea produselor finite.

Dintr-o carte poștală simplă – descoperită de curând – aflăm o informație extrem de interesantă. Isak Samoil din Tecuci solicita, în vara anului 1899, lui R. Schering – furnizor de produse fotografice din Berlin – să-i trimită un catalog al chimicalelor necesare procesului de developare. Totodată, el se arăta interesat și de prețul plăcilor metalice pentru fotografii fapt ce ne determină să credem că acesta ar putea fi și autorul unora din primele imagini imprimate pe ilustratele editate de S. Horovitz și J. Dimitrescu.

În oraș, înainte de Primul Război Mondial, mai existau fotografi, precum M. Benison și St. Caliagiani, iar după 1918 se afirmase deja Bendozohn sau Feuerstein  cu atelierele lor situate în preajma Grădinii Publice, ei putându-și oferi serviciile librarilor locali Horovitz sau D.C. Patron cu care, de altfel, se și învecinau. În ceea ce privește Librăria N. Panciu, aceasta s-a folosit, după cum ea însăși o menționează pe verso-ul tuturor ilustratelor în alb-negru scoase pe parcursul anului 1926, de I. Gh[eorghiu] din localitate ori de reprezentantul avizat al binecunoscutului Atelier de fotografie „Union“ din Capitala țării pentru culegerea de motive necesare întregii serii trasă numai în sepia.

Dacă, în primii ani ai noii puteri populare impusă prin forță de Armata Sovietică de ocupație, piesele editate de întreprinderile tipografice specializate din Iași sau București nu trebuiau să dezvăluie sub nicio formă numele autorilor fotografiilor (care trebuiau să rămână niște anonimi în raport cu principalii lideri politici ai vremii care ocupau prima pagină a ziarelor), după dezghețul survenit la puțin timp după moartea lui Gh. Gheorghiu Dej, Editura Meridiane începe să-i menționeze, treptat-treptat, și pe aceștia. Iată pe câțiva dintre cei mai des întâlniți pe verso-ul cărților poștale tipărite: Dumitru F. Dumitru, M. Volbură, I. Petcu, Gabriel Cocora. Din păcate, așa după cum lesne se poate constata după o analiză atentă a întregii colecții, realizările lor nu întrunesc nici minimele cerințe de ordin compozițional ori estetic ale fotografiilor specifice de arhitectură sau de peisaj.

În ciuda neajunsurilor menționate, trebuie să evidențiem faptul că autentica bancă de imagini tipărite cu Tecuciul, atât de-a lungul secolului al XX-lea, cât și în prima decadă a acestui mileniu, suscită încă un viu interes, ea având o valoare documentar-sentimentală pentru locuitorii de astăzi sau de mâine ai acestui oraș. Ea poate fi folosită la fel ca și altădată, pe vremea când ilustra manuale școlare de geografie locală, lucrări monografice, albume sau pliante, ca o fidelă sursă de cercetare pentru cei preocupați de trecutul așezării, de evoluția urbanistico-edilitară, de identificarea locurilor sau de retrăirea atmosferei dezvăluite în numeroasele pagini de literatură memorialistică ale scriitorilor tecuceni Nicolae Petrașcu, Ion Petrovici, Alexandru Lascarov-Moldovanu sau Ion Dongorozi.

Imaginile cu Tecuciul vehiculate de cărțile poștale vechi s-au folosit și de către arhitecți sau constructori de fiecare dată atunci când s-a pus problema restaurării minuțioase și fidele a aspectului exterior al unor clădiri emblematice ale așezării: Judecătoria, Casa de Cultură sau Muzeul de Istorie. În perioada imediat următoare, când vor începe lucrările de restaurare la vechea construcție a Tribunalului din Grădina Publică sau la cele două corpuri de clădiri cu o arhitectură distinctă, de pe strada Republicii, în care își desfășoară activitatea serviciile Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică“, reprezentările cartofilice ale epocii vor trebui neapărat luate în considerație mai ales când se va pune problema refacerii elementelor decorative stradale aflate în diverse stadii de degradare.

Desigur că pentru cercetătorii locali prezintă un interes deosebit și unele dintre mesajele expeditorilor ce au fost inscripționate pe acest suport destinat comunicării deschise prin mijlocirea poștei, ele contribuind la mai buna cunoaștere a atmosferei urbane din diverse perioade, la întregirea elementelor biografice ale unor personalități ale locului, inclusiv la reconstituirea evenimentelor importante din viața modestei așezări.

Date fiind motivațiile enumerate, beneficiarii direcți sau simpatizanții demersului nostru editorial pot contribui ei înșiși, în funcție de posibilități, la îmbogățirea acestui patrimoniu al imaginilor de altădată, recurgând la achiziționarea și, implicit, salvarea de la distrugerea iremediabilă a unora dintre cărțile poștale vechi pe care vor avea posibilitatea să le descopere întâmplător prin anticariate sau târguri de vechituri.

Tinerii din zilele noastre ar trebui să conștientizeze faptul că imaginile cu Tecuciul surprinse doar cu telefonul mobil și expediate on-line, prin mijlocirea internetului, nu vor avea șansa să se păstreze sau să suplinească documentele autentice imortalizate pe suportul din carton așa cum acestea ni s-au transmis până acum și care par să fie predestinate să reziste provocărilor timpului.

Pentru a da un plus de autenticitate și atractivitate cărților poștale evidențiate în albumul de față, am recurs, ori de câte ori a fost posibil, la reproducerea integrală a mesajelor de pe verso-ul imaginilor care au fost expediate prin poștă, iar în cazurile când acestea nu reușiseră să circule, întrucât ele proveneau din colecții private, am atașat fragmente adecvate din scrierile unor binecunoscuți prozatori tecuceni.

Nutrim speranța că demersul nostru va contribui la cunoașterea de către tânăra generație a trecutului așezării și a gusturilor înaintașilor, precum și la reîmprospătarea memoriei vizuale a persoanelor mai în vârstă care continuă să se simtă atașate de orașul în care s-au născut și au trăit.

Ștefan Andronache