shopify
analytics tool

Tecuciul în cartea poștală. Din cele mai vechi timpuri și până astăzi (I)

Spitalul Anton Cincu Tecuciul vechiSpitalul Anton Cincu

Începem publicarea unor fragmente din studiul introductiv al catalogului-album „Tecuciul în cartea  poștală“ pe care urmează să-l editeze, până la sfârșitul acestui an, Casa de Cultură din localitate. 

Persoanele care dețin cărți poștale ilustrate (vederi) cu orașul nostru, tipărite înainte de anul 1945, sunt rugate să furnizeze, prin mijlocirea rubricii comentarii, informații despre numele editorului, imaginea reprodusă pe carton și legenda acesteia. 

Orice sprijin este binevenit, contribuind la completarea golurilor din catalogul aflat în curs de finalizare.


Tecuciul în cartea poștală.

Din cele mai vechi timpuri și până astăzi

Cartea poștală ilustrată a reprezentat întotdeauna un mijloc de comunicare mai ieftin decât telegrama și mult mai comod decât scrisoarea, cele două motivații contribuind la răspândirea fulminantă a acesteia aproape pe întreaga suprafață a globului.

Lansată cu 150 de ani în urmă, ea a cunoscut un veritabil boom comercial între anii 1893-1914 (perioada de apogeu a „belle époque-ului“) principala sa menire fiind aceea de a colporta, alături de un mesaj succint, imagini ale zonelor de interes ale localităților, peisaje deosebite sau scene galante.

După cel de al Doilea Război Mondial, odată cu proliferarea fotografiei color, cartea poștală a jucat un rol extrem de important în promovarea principalelor destinații turistice din Europa sau Statele Unite ale Americii.

Tecuciul în cartea poștală

                    Strada Grădinii Publice

La fel ca majoritatea reședințelor de județ din România, orașul Tecuci, încă de la întretăierea secolelor XIX-XX, stârnește interesul editorilor de ilustrate din localitate sau editorilor consacrați din Capitala țării dornici să facă cunoscută așezarea atât în țară, cât și peste hotare.

Principalii beneficiari ai ineditului mijloc de promovare aveau să fie militarii (destul de numeroși din unitățile Garnizoanei), elevii de la școlile importante, negustorii descinși aici cu diverse interese de afaceri, rudele venite în vacanță și, bineînțeles, colecționarii cărora li se datorează conservarea pieselor la care vom face referire în rândurile care urmează.

Dacă în perioada debutului ilustratelor reprezentând Tecuciul s-au remarcat editurile autohtone S. Horovitz, I. Balaș sau J. Dimitrescu, ulterior, numărul acestora avea să se mărească  incluzând și câteva unități deja specializate din București: Depozitul Universal Șaraga și Editura Ad. Maier & D. Stern.

După 1 Decembrie 1918 și până în preajma celui de al Doilea Război Mondial, piața editorilor de cărți poștale ilustrate din localitate a fost dominată, așa după cum reiese din investigația noastră, de două librării rivale: D.C. Patron și N. Panciu care reușesc să tipărească fiecare în parte, în tiraje de până la câteva sute de exemplare, imagini imortalizate atât la Tecuci, cât și din pitoreasca stațiune Slănic Moldova.

În epoca comunistă, după debutul destul de modest al Editurii „Albania“ de la Constanța, s-au distribuit,

Tecuciul în cartea poștală

              Cazarma Regimentului 3 Rosiori

în anii ’60, prin mijlocirea librăriilor sau chioșcurile de ziare tecucene, tipăriturile în alb-negru datorate Întreprinderii Poligrafice – Iași și C.P.C.S. din Capitală pentru ca, după anul 1960, să se remarce oferta bogată și ceva mai diversificată de ilustrate color care purtau însemnele Editurii Meridiane sau O.S.E.T.C.M., ambele din București.

Pentru că, la puțin timp după Revoluția din Decembrie 1989, atât editurile cât și librăriile s-au desființat în mod progresiv datorită indiferenței beneficiarilor direcți preocupați de cu totul alte lucruri, prerogativele instituțiilor specializate în realizarea și distribuirea de ilustrate au trebuit să fie preluate de unele instituții sau unități din localitate. Astfel, Primăriei și Protoieriei Tecuci, dar și SC. „Vivas“ SRL le datorăm inițiativa tipăririi câtorva serii de cărți poștale menite să completeze golul creat odată cu prăbușirea regimului totalitar, să le asigure acestora un fond de protocol, contribuind totodată la promovarea mai bună a imaginii acestei așezări.

Ștefan Andronache