U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Director Executiv a Poliţiei Locale Tecuci

director-executiv-politia-locala-tecuci-2016

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante, de Director Executiv în structura organizatorică a Poliţiei Locale Tecuci.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie, litere şi teologie; Rectificare: „studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte” (Conform M.O. nr.1249/28.09.2016, partea a III-a).
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 3 ani;
  • studii de master sau postuniversitare de specialitate în domeniul ştiinţelor poliţieneşti; Rectificare: „studii de master sau postuniversitare de specialitate în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de director executiv Poliţia Locală” (Conform M.O. nr.1249/28.09.2016, partea a III-a).
  • cunoştinţe operare calculator – nivel minim.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 septembrie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 octombrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane şi funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, telefon 0372364177.